BBI eist 58 miljoen van Ziekenhuis Oost-Limburg
Foto: Serge Minten

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) eist 58 miljoen euro van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) omdat het niet eens is hoe dat ziekenhuis de erelonen uitbetaalt aan artsen die in groep werken. Opmerkelijk is dat de BBI in de zaak een richtlijn van de centrale belastingadministratie negeert.

Centraal in de discussie staat de manier waarop ziekenhuizen erelonen uitkeren aan artsen die in een groep of pool werken. Vele beroepen, of het pediaters of cardiologen zijn, zijn verenigd in een pool. Juridisch is de vorm van maatschap erg populair omdat dit een eenvoudige vorm van associatie is waarin een groep mensen onderlinge afspraken makkelijk kan vastleggen.

Heel wat beroepen werken met een maatschap. Denk naast artsen maar aan advocaten en bedrijfsrevisoren. Maar doordat artsen in tegenstelling tot advocaten en bedrijfsrevisoren geen btw- en of kbo-nummer hebben, is de controle voor de fiscus moeilijker om te zien wie wat vanuit de maatschap kreeg.

De BBI in Limburg pikt het niet dat bijvoorbeeld het Ziekenhuis Oost-Limburg aangeeft wat het aan de maatschap uit betaalt, maar geen onderverdeling opstelt over wie wat binnen die maatschap kreeg via aparte fiscale fiches. Volgens specialisten is de onderverdeling een kwestie voor de maatschap omdat binnen die structuur afspraken worden gemaakt inzake kostenverdeling en dergelijke. Bovendien werkt zo’n associatie vaak voor meerdere ziekenhuizen en in het geval van ZOL zijn er ook prestaties die in Nederland geleverd worden.

Geheime commissielonen

Volgens de krant De Tijd ging de zaak aan het rollen toen de BBI in 2016 vragen begon te stellen aan de het ziekenhuis. ZOL was zich naar verluidt van geen kwaad bewust totdat de BBI een stevige aanslag vestigde. Volgens onze informatie gaat het om 58 miljoen euro. De BBI komt aan dat bedrag door alle honoraria die het ziekenhuis uitbetaalde nog eens volledig te belasten én daarbovenop nog eens een verhoging van 103 procent aan te rekenen wegens ‘geheime commissielonen’. De BBI rechtvaardigt de stelling van geheime commissielonen omdat het naar eigen zeggen voor haar moeilijk is om na te gaan of de leden van de associatie hun inkomsten wel correct aangeven. ZOL reageert verbijsterd op de aanslag omdat de vorming van associaties in een maatschap al decennialang een gangbare praktijk is.

De zaak zou van belang zijn voor de hele sector. De ziekenhuiswet verplicht alle ziekenhuizen om de erelonen van geneesheren centraal te innen. De ziekenhuizen storten die honoraria vervolgens door. Vaak dus naar de betrokken maatschap die zelf verdeelsleutels hanteert en kostenverdelingen onder zijn leden.

Ook de sector zit op de zaak. De ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro werkt in deze zaak met het adovactenkantoor Eubelius. Ziekenhuis Oost-Limburg, waar het eigenlijk dossier zit, heeft fiscaal advocaat Stefan Sablon van Dumon, Sablon & Vanheeswijck onder de arm genomen. Dat kantoor zou al in 2016 de zaak al aan de centrale belastingadministratie hebben voorgelegd met het oog op op sluitende structurele afspraken. ZOL vreest dat de BBI echter gewoon doorgaat met het vestigen van zijn aanslagen op basis van geheime commissielonen.