Gemiddelde levensverwachting stijgt weer na dipje
Foto: Jimmy Kets

Na een lichte daling van de levensverwachting in 2015, is de levensverwachting vorig jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Het aantal overlijdens daalde van 110.508 in 2015 naar 108.056 in 2016.

In 2016 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,8 jaar voor vrouwen en 79,0 jaar voor mannen. Voor de hele bevolking bedroeg ze 81,4 jaar, een stijging van 0,5 jaar in vergelijking met 2015.

De levensverwachting ligt hoger in Vlaanderen (82,4 jaar) dan in Brussel (81,2 jaar) en Wallonië (79,7 jaar). Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië wordt bovendien steeds groter: van 2 jaar in 1996 naar 2,7 jaar in 2016.

De jaarlijkse stijging was in 2016 hoger bij vrouwen (+229 dagen) dan bij mannen (+145 dagen). Het aloude vrouwelijke voordeel bedraagt nu 4,84 jaar (tegenover 4,61 jaar in 2015), al wordt de kloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk kleiner.

Dipjes

De levensverwachting van 81,4 jaar voor de hele Belgische bevolking is een stijging van 183 dagen in vergelijking met het jaar voordien. De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting elk jaar gemiddeld met meer dan twee maanden (76 dagen). Enkel in 2008, 2012 en 2015 werd een daling opgetekend.

‘Die dalingen waren structureel toe te schrijven aan de veroudering van de bevolking en conjunctureel aan griepepidemies die een steeds groeiende oudere bevolking het zwaarst treffen’, aldus de AD Statistiek. ‘Deze resultaten tonen aan dat die dalingen, die ongetwijfeld opnieuw zullen voorvallen, geen fundamentele invloed hebben op de evolutie van de gemiddelde levensduur op langere termijn. Die blijft positief.’