‘Regering-Michel kortwiekte FAVV door besparingen’
Foto: BELGA

In de periode tussen 2011 en 2016 is het totale budget van het FAVV gedaald met maar liefst 11 procent. De overheidsdotatie daalde zelfs met 18 procent. Als gevolg daarvan daalden ook het aantal controles. Dat meldt Test-Aankoop woensdag. De consumentenorganisatie spreekt van 'een verontrustende evolutie'.

Nadat Test-Aankoop eerder al kritiek had geuit op het gebrek aan transparantie en de gebrekkige communicatie van het voedselagentschap FAVV, heeft de consumentenvereniging nu de blik gericht op de werkingsmiddelen van het federaal agentschap: die zijn fel verminderd.

Waar tussen 2011 en 2014 het totale budget van het FAVV stabiel bleef, deed er zich sinds het aantreden van de regering Michel een daling voor van 11 pct. Als er enkel wordt gekeken naar de middelen die van de overheid komen, de dotatie, dan loopt de besparing zelfs op tot 18 pct.

Minder middelen had ook minder controles tot gevolg: waar tussen 2011 en 2013 het aantal uitgevoerde controles nog gevoelig steeg (+4 pct) doet er zich vanaf 2014 een serieuze daling voor. In 2015 gaat het om -6 procent en in 2015 nog eens om -2.5 pct.