Netwerk tegen Armoede kritisch voor plannen regering-Michel
Foto: BELGA

Het Netwerk tegen Armoede wil dat de regering haar belofte om de sociale uitkeringen voor mensen met een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen op te trekken deze legislatuur waarmaakt en zonder de berekeningswijze te veranderen.

De regering belooft dat de sociale uitkeringen in drie schijven de armoedegrens van 2016 (1.115 euro) zullen bereiken. De eerste schijf is voor volgend jaar: 100 miljoen euro. Maar daarna volgt een addertje onder het gras: de tweede (120 miljoen euro) en derde schijf (150 miljoen euro) staan op de planning voor 2020 en 2022. Dus na de verkiezingen van 2019.

Bovendien is de kans heel groot dat de Europese armoedegrens tegen 2022 geen 1.115 euro bedraagt, maar veel meer. De armoedegrens - 60 procent van het mediaan beschikbaar individueel inkomen - steeg de voorbije twaalf jaar immers gestaag.

Het kabinet van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) erkent dat de 100 miljoen euro niet voldoende is. 'Als blijkt dat er een extra inspanning nodig is, dan zullen we dat zeker bekijken. We doen continu aan evaluatie en bijsturing', luidt het. Demir werkt ook aan een systeem waarbij de armoedegrens gecorrigeerd wordt voor de ‘sociale voordelen’ die mensen met een uitkering genieten.

Dat de regering de berekeningswijze wil aanpassen, ziet het Netwerk tegen Armoede als een probleem. 'Men wil bepaalde sociale voordelen - de regering zegt nog niet welke - meetellen om te zien of mensen aan de Europese armoedegrens geraken of niet. Dit zou kunnen betekenen dat de regering veel mensen plots boven de armoedegrens krijgt omdat men bijvoorbeeld een verwarmingstoelage of het feit dat men een sociale woning heeft meetelt. In de praktijk betekent dit dat mensen er geen of te weinig euro’s zullen bijkrijgen om een menswaardig leven te leiden', aldus Frederic Vanhauwaert.

Het over de legislatuur tillen van de belofte de armoedegrens op te trekken en het feit dat de regering niet spreekt over alle uitkeringen en inkomens (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkeringen) zijn andere probleempunten voor de organisatie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig