'FAVV had veel sneller en transparanter moeten informeren'
Foto: Photo News

'Het voedselagentschap FAVV had veel sneller en transparanter het grote publiek moeten informeren.' Dat is de mening van expert in crisiscommunicatie Jeroen Wils, die als journalist de dioxinecrisis van 1999 van nabij heeft meegemaakt en die vandaag opmerkt dat er sindsdien niet veel ten goede is veranderd. Ook al communiceerde het FAVV uitgerekend maandagavond voor het eerst duidelijk met cijfers over geblokkeerde bedrijven en de hoeveelheid fipronil die in de besmette eieren werd aangetroffen, het is wat ‘too little too late’, aldus de communicatiespecialist.

Te late communicatie

De eerste kapitale fout die Wils opmerkt in de communicatie van het FAVV is de laattijdigheid waarmee het voedselagentschap het publiek heeft geïnformeerd. 'Ze hadden begin juni al weet van de besmetting en hebben toch nog tot 20 juli gewacht om andere EU-landen en ook de consumenten bij ons te alarmeren, ze hebben veel te lang gezwegen', aldus Wils. 'Terwijl je toch net over voedselveiligheid totale transparantie verwacht. Het gaat over eieren, een basisproduct dat alle consumenten zo goed als dagelijks gebruiken.'

Zeer vage informatie

De schaarse gegevens die het FAVV dan toch de wereld instuurde, waren volgens Wils zeer vaag. 'Ze weigerden het precieze aantal bedrijven te noemen die betrokken waren, ze weigerden de waarden van de fipronil in de eieren mee te delen. Zoiets voedt de achterdocht en het wantrouwen. Het stelt niet gerust, temeer omdat de Nederlandse evenknie van het FAVV wél codes van besmette eieren vrijgaf waardoor mensen konden zien of ze deze verdachte eieren in huis hadden. Als dan tegelijk warenhuizen besluiten van eieren terug uit de rekken te halen, klinkt de geruststellende boodschap van het FAVV dat de Europese normen niet gehaald worden, toch verontrustend', aldus Wils.

Ander punt van kritiek is dat het FAVV er steevast voor koos om een woordvoerster in de loopgraven te sturen. 'Gezien de aard van de problematiek was het veel beter geweest om iemand die hoger in de hiërarchie van het agentschap staat naar voren ter schuiven om met meer gezag de boodschap te brengen.'

Daarnaast zijn er nog enkele omstandigheden die ertoe geleid hebben dat de crisis inzake communicatie uit de hand liep, zoals het feit dat alles in de vakantie gebeurde en de politieke wereld stillag. Dat alles voedde de perceptie van de m/v in de staat dat er iets achtergehouden werd.

‘Geheim van het onderzoek in een drogreden’

Het feit dat het FAVV steeds 'het geheim van het onderzoek' van het parket inriep als excuus om niet ten volle te communiceren, noemt Wils 'een drogreden'. 'Alleen als ze in hun communicatie beschuldigingen zouden geuit hebben over bedrijven die mogelijk aan de basis lagen van het schandaal, kon dat moeilijkheden geven. Maar spreken over de gevolgen van de fipronilbesmetting: welke eieren besmet waren bijvoorbeeld en hoeveel bedrijven betrokken waren, dàt kon het gerechtelijk onderzoek zeker niet belemmeren', besluit Jeroen Wils.