Gezocht: directeur die niet afhaakt na twee jaar

In vier op de tien scholen start het schooljaar met een nieuwe directie. Het grote verloop is volgens het onderwijsveld te wijten aan de toenemende werkdruk. ‘Werkweken van vijftig of zestig uur zijn geen uitzondering meer’, zegt Robert Vergauwen van directeursvereniging DIVO. ‘Geen wonder dat ze al na enkele jaren afhaken.’

Eén september. Voor de leerkrachten is het een dag waarop ze heel wat nieuwe gezichten verwelkomen. Niet alleen onder de leerlingen, maar ook bij de directeurs. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). In het schooljaar 2015-2016 traden liefst 1.456 nieuwe directeurs aan, op een totaal van 3.651 basis- en middelbare scholen.

‘Het verloop bij schooldirecties is al jaren te hoog’, zegt N-VA-parlementslid Ingeborg De Meulemeester, die de gegevens opvroeg bij Crevits. ‘Echt zorgwekkend is dat de cijfers de jongste jaren nog toenemen. Het leidt tot een verlies van expertise en brengt de continuïteit van het beleid in gevaar.’

Enige nuance: in de cijfers zitten ook leraren die doorstromen na de pensionering van de directeur. Het gaat ook om tijdelijke vervangingen en er zitten functies bij als adjunct-directeur.

Toch komt het nieuws niet als een verrassing bij directeursverenigingen. ‘Vroeger stopten directeurs na vijf, zeven jaar. Nu haken ze af na twee of drie jaar’, zegt Robert Vergauwen, voorzitter van DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs). ‘De druk is toegenomen, psychologisch en door de administratieve last. Scholen moeten tegenwoordig alles op papier zetten om zich in te dekken voor mogelijke procedures. Bovendien zijn ouders mondiger geworden en komen ze sneller aankloppen bij de directeur als ze een probleem hebben met hun kind.’

WC’s ontstoppen

In kleine basisscholen is de situatie nog schrijnender, zegt Marie-Jeanne Baelmans van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO). ‘Nogal wat directeurs hebben enkel een halftijdse medewerker’, zegt ze. ‘De rest van de week moeten ze zelf alle telefoontjes beantwoorden. In kleine schooltjes staan ze vaak zelf nog voor de klas. Naast klusjes als de wc’s ontstoppen of een lekkende kraan herstellen. Ze hebben amper tijd over om zich met de essentie bezig te houden: het pedagogisch beleid.’

Het laatste rapport over ziekteverzuim in het onderwijs legde al bloot dat directeurs het meeste ziektedagen opstapelen als gevolg van een psychosociale aandoening, zoals een burn-out.

De directeurs vragen daarom extra middelen van Crevits om de taken te verdelen over meerdere mensen. De minister zelf verwijst naar het debat over de loopbaan van leraren. ‘We zijn volop aan het overleggen met de sociale partners en het thema schoolleiderschap staat ook op de agenda.’