Toxicoloog Tytgat 'gerustgesteld door communicatie'
Foto: BELGA

De Belgische ministers van Volksgezondheid en van Landbouw vinden dat totale transparantie en het voorzorgprincipe prioritair zijn in het dossier rond de besmette eieren. ‘We zien erop toe en zullen er blijven op toezien dat ze gegarandeerd worden.’ Dat stelt toxicoloog Jan Tytgat gerust.

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) zegt in een persbericht dat hij zich ertoe verbindt ‘de grootst mogelijke klaarheid te scheppen’. Hij heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om een ‘omstandig verslag’ gevraagd ‘over de acties die het heeft ondernomen sinds het de eerste informatie over de fipronilproblematiek heeft ontvangen’.

Maggie De Block (Open VLD), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wijst erop dat de analyses die tot nu toe uitgevoerd zijn op eieren geproduceerd in België, aangeven dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid. De informatie die het FAVV tot nog toe aan de minister bezorgde, betreft 80 procent van de verdachte bedrijven die eieren voor consumptie produceren. ‘De analyses van deze eieren tonen een aanwezigheid aan die ver onder de zeer strenge Europese normen ligt (10 keer minder en lager), in tegenstelling tot Nederland waar diverse resultaten de Europese drempels overschrijden’, klinkt het.

De volledige resultaten worden begin deze week verwacht. De minister van Landbouw heeft het FAVV gevraagd alle resultaten zo snel mogelijk in detail bekend te maken. Het FAVV heeft bevestigd dat de erkende laboratoria vanaf het begin van de week van 7 augustus in staat zouden zijn om analyses uit te voeren in België.

Monitoring

Vanaf nu gaat de zogenaamde ‘monitoringfase’ in. Dat betekent eerst en vooral dat er controles gebeuren buiten de 57 verdachte bedrijven, wat neerkomt op 86 kippenkwekers die door het FAVV werden geïdentificeerd. Daarnaast zullen nieuwe analyses worden uitgevoerd op eieren die de laatste maanden werden geproduceerd. De minister van Landbouw heeft het FAVV gevraagd hem nauwkeurig te informeren over de beschikbare stalen die het mogelijk maken de historiek van de laatste maanden op te sporen.

Aangezien de fipronil-problematiek potentieel een Europees probleem kan zijn, zal de minister van Landbouw ook contact hebben met zijn Duitse en Nederlandse ambtsgenoten. Hij heeft zijn administratie gevraagd de nodige contacten te leggen met de Duitse en Nederlandse administraties.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) is eveneens op de hoogte en zegt de situatie nauw op te volgen.

'Gerustgesteld'

Toxicoloog Jan Tytgat reageert zondagavond 'gerustgesteld' op de communicatie van Ducarme en De Block. Hij rekende uit dat iemand van 70 kg per 24 uur een vijftiental eieren van 60 gram kan eten alvorens - door de fipronil - mogelijk gezondheidsproblemen te krijgen.

Tytgat riep het federaal voedselagentschap FAVV zaterdag nog op om de staalnames bekend te maken. 'Ik weet wat de acute referentiedosissen zijn: hoeveel mag een persoon maximaal binnenkrijgen om niet ziek te worden. Als het FAVV die waarden van alle loten zou geven, zou ik de boodschap kunnen geven om het Voedselagentschap te geloven, of niet', zei hij toen.

'Voor een kind van 23 kg gaat het nog steeds om vijf eieren', rekende Tygtat ook nog uit. Hij benadrukt ook dat hij nooit getwijfeld heeft aan de beoordeling van het FAVV over de impact op de volksgezondheid. 'Maar was dit enkele dagen eerder al gecommuniceerd, dan hadden we dat veel sneller kunnen vertalen naar een duidelijke boodschap voor de mensen. Want het is toch veel makkelijker te begrijpen dat een volwassen man tot vijftien eieren moet eten voor er een risico optreedt?'