Oppositie vraagt spoedzitting over fipronil
Minister van Landbouw Dennis Ducarme (MR). Foto: BELGA

In het licht van de fipronil-besmetting in eieren dringen de groenen en de socialisten aan op de grootst mogelijke transparantie. Ze vragen een spoedzitting van de bevoegde Kamercommissie. SP.A wil daar drie federale ministers aan de tand voelen: Kris Peeters (CD&V) van Consumentenzaken, Maggie De Block (Open Vld) van Volksgezondheid en Dennis Ducarme (MR) van Landbouw.

De fipronil-crisis dijt de jongste dagen alsmaar verder uit. Nu is uitgelekt dat het Belgische federaal voedselagentschap (FAVV) al in juni op de hoogte was van de aanwezigheid van het insecticide in eieren, maar hierover niet communiceerde, eist de oppositie duidelijkheid. Ook vanuit de buurlanden zwelt de kritiek aan: de Duitse minister van Landbouw wil maandag een onderhoud met zijn Belgische collega.

‘De huidige situatie stelt veel vragen over de controlecapaciteit van het federaal voedselagentschap’, zeggen Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry. ‘Het FAVV was op de hoogte sinds de maand juni. Waarom werd de besmetting zo lang geheim gehouden en werden er niet meer pro-actieve maatregelen genomen? Hoeveel besmette eieren zijn er ondertussen verkocht en geconsumeerd? Het voedselagentschap moet onmiddellijk de cijfers vrijgeven van de concentraties fipronil in besmette eieren. De grootste mogelijke transparantie is noodzakelijk. Als het FAVV dit niet zelf doet, moet minister Ducarme die duidelijkheid verschaffen’. Groen vraagt in tussentijd ook een versterking van de controles op producten die bestemd zijn voor industriële verwerking, om het risico voor de volksgezondheid uit te sluiten.

Vijf bevoegde ministers

SP.A merkt op dat er zeker vijf ministers bevoegd zijn in het dossier. ‘Maar terwijl de consument schreeuwt om duidelijkheid, zwijgen de excellenties in alle talen. Voor ons moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat de ministers wisten en weten en vooral sinds wanneer’, aldus federaal parlementslid Annick Lambrecht. ‘Als de dioxinecrisis ons één ding heeft geleerd, naast de nood aan een gecoördineerde aanpak, is het wel het belang van duidelijke communicatie vanuit de politiek naar de burger’. De PS wil naast huidig minister voor Landbouw Denis Ducarme, ook diens voorganger Willy Borsus aan de tand voelen.

De fouten uit het verleden worden opnieuw gemaakt. We zijn hervallen in de gewoontes van voor de dioxinecrisis. Als regeringscommissaris was ik kroongetuige van de slechte communicatie over het probleem. Dat schaadt het vertrouwen bij onze Europese partners en bij de bevolking. Volksgezondheid is altijd de eerste prioriteit. Maar Europa stelt die openheid op lange termijn ook op prijs.
Freddy Willockx
Ook de gewezen dioxinecommissaris tikt de regering op de vingers

Daarom wil SP.A ook in het Vlaams parlement een spoedzitting. Volgens parlementslid Els Robeyns moet Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dringend uitleg komen geven in het Vlaamse halfrond. 'De werking van het Voedselagentschap is weliswaar een federale bevoegdheid, maar er is inzake landbouw en voedselveiligheid nood aan kennisuitwisseling tussen het Vlaams en het federaal niveau. Het wantrouwen bij de consumenten in eigen land en in onze buurlanden groeit met het uur', aldus Robeyns.

En ook bij de Waalse christendemocraten van CDH is er ongerustheid over de zaak. Die partij levert in de Waalse regering de minister van Milieu, Carlo Di Antonio. Die vraagt zondag aan het FAVV om meer duidelijkheid. ‘Kan een gerechtelijk onderzoek het nemen van voorzorgsmaatregelen belemmeren en verhinderen dat er verdachte producten uit de rekken worden genomen?’. Hij suggereerde het agentschap ook om de controles meer toe te spitsen op industriële netwerken, ‘omdat die aan de basis kunnen liggen van grote gezondheidsrampen’.