‘Hittegolven zullen jaarlijks 150.000 Europeanen het leven kosten’
Foto: Photo News

Het aantal Europeanen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van een hittegolf, overstroming, storm of andere extreme weersomstandigheden zal tegen het einde van de eeuw oplopen tot 152.000. Nu zijn er dat zo’n 3.000 per jaar. Vooral het aantal doden door hittegolven zal exponentieel stijgen, tot 151.500 per jaar, of 99 procent van het totale aantal slachtoffers.

Dat staat te lezen in een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Planetary Health.

Volgens de onderzoekers zouden twee op de drie Europeanen tegen 2100 blootgesteld worden aan dergelijke catastrofes. Tijdens de periode 1980-2010 ging het maar om 5 procent van de Europese bevolking. Onder ‘blootgesteld’ verstaan de onderzoekers dat men er aan kan sterven, ervan gewond of ziek kan raken, dat men zijn woning kan verliezen of dat men indirecte gevolgen kan dragen zoals stress na de gebeurtenis.

‘Als de klimaatopwarming niet dringend wordt aangepakt en er geen afdoende adaptatiemaatregelen worden genomen, zullen tegen het einde van de eeuw zo’n 350 miljoen Europeanen blootgesteld zijn aan extreme en gevaarlijke weersomstandigheden’, luidt het.

De wetenschappers hebben het effect van zeven extreme en dodelijke weersomstandigheden onderzocht, gaande van hittegolven tot droogte en overstromingen. Ze hebben daarbij ook 2.300 gelijkaardige catastrofes geanalyseerd voor de periode 1981-2010 (aard van de ramp, land, tijdstip, aantal slachtoffers) om zo de kwetsbaarheid van de bevolking voor elk weerfenomeen in kaart te brengen. Die gegevens hebben de onderzoekers dan gecombineerd met de gegevens rond klimaatverandering, bevolkingsgroei en migratie.

Verwacht wordt dat de hittegolven veruit het dodelijkst zullen zijn, met zelfs 99 procent van het totale aantal overlijdens als gevolg van extreme weersomstandigheden. Het aantal doden als gevolg van hittegolven zou exponentieel kunnen toenemen van 2.700 per jaar naar 151.500 per jaar, een stijging met liefst 5.400 procent.

Ook het aantal slachtoffers van overstromingen stijgt met 3.780 procent, ofwel jaarlijks 233 doden tegen het einde van de eeuw tegenover gemiddeld zes doden per jaar tussen 1981 en 2010.

De toename van het aantal slachtoffers wordt door de wetenschappers voor 90 procent toegeschreven aan de klimaatopwarming en maar voor 10 procent aan de toename van de bevolking, de verstedelijking en de migratie in de risicozones.

Het zuiden van Europa zal zwaarder getroffen worden dan het noorden met een cijfer van 700 doden per miljoen inwoners per jaar tegen het einde van de eeuw, tegenover 11 doden per miljoen inwoners aan het begin van deze eeuw.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig