Diversiteit bij Vlaamse overheid blijft pijnpunt
Liesbeth Homans (links) en Yasmine Kherbache (rechts). Foto: Michiel Hendryckx

Bij de voorstelling van haar Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2017 was bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) tevreden met de resultaten. Niet zo Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A), die brandhout maakte van de cijfers.

‘De goednieuwsshow van minister Homans over het diversiteitsplan bij de Vlaamse overheid is window dressing: ze heeft een nieuwe manier van tellen, geen actief beleid om meer divers personeel aan te trekken.’ Dat zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A), die na de voorstelling van het Gelijkekansen- en diversiteitsplan van Homans in het rapport dook. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag.

Volgens Homans was in 2016 8,9 procent van het personeel van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. Daarvan was 5,4 procent van buiten de Europese Unie, wat precies 1 procent meer was dan het jaar voordien.

‘Maar die verbetering is toe te schrijven aan een nieuwe manier van tellen, niet aan een actief beleid van minister Homans’, stelt Kherbache. ‘De evolutie in 2016 wordt grotendeels verklaard door het feit dat voor het eerst ook het Agentschap Inburgering en Integratie is meegeteld, waar veel mensen met een migratieachtergrond werken. De rest van de toename wordt bijna volledig verklaard door de toegenomen diversiteit bij De Lijn en aan de UGent, waar de minister zelf weinig verdienste aan heeft. Bij de Vlaamse administratie - waar Homans rechtstreeks invloed heeft - is er amper vooruitgang: van 2,33 naar 2,47 procent. Ook andere streefcijfers haalt Homans niet.’

De Lijn

De Lijn scoort dus goed op vlak van diversiteit. Een navraag bij de diversiteitsverantwoordelijke van de openbare vervoersmaatschappij leert dat het aantal werknemers met een migratieachtergrond de voorbije jaren is gestegen. Had De Lijn in 2010 in totaal 3,2 procent werknemers met een migratieachtergrond, dan is dat in 2015 9 procent. In 2016 al 15,3 procent, maar daar ligt een ruimere definitie van ‘migratieachtergrond’ aan de basis. Sowieso is het diversiteitsstreefcijfer van de Vlaamse overheid voor 2020 (tien procent) nu al gehaald.

‘We besteden niet alleen aandacht aan diversiteit bij de rekrutering’, zegt woordvoerder Tom Van De Vreken, ‘maar we hebben ook bij de dagelijkse werking aandacht voor samenleven en samenwerken in een diverse omgeving. Er zijn bijvoorbeeld opleidingen interculturele communicatie en binnenkort starten we met een nieuwe opleiding "professioneel handelen in diversiteit”.’

Het grootste struikelblok blijft echter taal: zowel om potentiële medewerkers te bereiken, als ze te laten slagen voor de testen. ‘Hiervoor werken we samen met de VDAB, bijvoorbeeld via voortrajecten met een taalopleiding.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig