Beroep van White Star omtrent stadion afgewezen
Foto: Photo News

De eerdere beslissing van de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep, die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek onder een dwangsom van 25.000 euro per inbreuk verplichtte de huurovereenkomst met White Star Brussel over het gebruik van het Edmond Machtensstadion na te leven, is vernietigd. Dat heeft Peter Hartoch, persmagistraat van het Brusselse hof van beroep, vrijdag bevestigd aan Belga. Op 7 september wordt de zaak ten gronde ingeleid.

Na een financieel geschil besliste het gemeentebestuur van Molenbeek in maart dat WS Brussel vanaf 1 juli zijn biezen moest pakken uit het Edmond Machtensstadion. Eind juni werd White Star uitgenodigd voor een plaatsbeschrijving om de uitzetting te vervolledigen, maar de Brusselse amateurclub legde zich daar niet zonder slag of stoot bij neer. White Star spande een gerechtelijke procedure aan, die ten gronde wordt ingeleid op 7 september. Voorlopig is er nog geen gerechtelijke beslissing genomen over de toegang tot het stadion, bevestigde Hartoch.

In afwachting van die definitieve beslissing vatte White Star op eenzijdig verzoekschrift de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel aan. Dat verzoek werd door de voorzitter van de rechtbank aanvankelijk afgewezen, maar in beroep kregen John Bico en co eind juni toch gedaan dat Molenbeek, in afwachting van een beslissing ten grond en onder een dwangsom van 25.000 euro per inbreuk, toch toelating kreeg tot het stadion.

De gemeente, die bij de procedure op eenzijdig verzoekschrift niet de kans had gekregen zich te verdedigen, tekende op haar beurt derdenverzet aan. De zaak werd vorige week donderdag opnieuw beoordeeld, maar deze keer nadat beide partijen werden gehoord. Het Brusselse hof van beroep oordeelde dat er van hoogdringendheid geen sprake was en dus werd de eerdere beslissing van het Brusselse hof van beroep (dwangsom van 25.000 euro) ingetrokken.

Verschillende interpretaties

Beide partijen interpreteren de recentste beslissing van het hof van beroep heel verschillend. White Star, dat de gemeente machtsmisbruik verwijt, liet in een persbericht zelfs weten dat het de hoofdhuurder van het Edmond Machtensstadion blijft voor het seizoen 2017-2018. “Dit is een belangrijke overwinning voor de club en de Molenbeekse jeugd”, klonk het. De gemeente reageerde vrij nuchter. “White Star probeert enkel tijd te rekken. Vroeg of laat zullen ze het stadion moeten verlaten”, aldus Molenbeeks burgemeester Françoise Schepmans (MR).

RWDM, dat net als White Star gebruikmaakt van het Edmond Machtensstadion, kraaide al victorie. “RWDM wordt de enige huurder van alle voetbalvelden van het Machtensstadion. Heel bewust hebben wij ons terzijde gehouden in dit dossier, maar nu kunnen wij al onze jeugdspelertjes geruststellen. Hun toekomst is definitief verzekerd”, liet de Brusselse traditieclub, die net als White Star in de tweede amateurklasse uitkomt, donderdag optekenen. RWDM sprak echter voor zijn beurt, de zaak ten gronde wordt immers pas op 7 september ingeleid.