Witte begrotingsrook bij federale regering
Foto: belga

De topministers van de federale regering zijn het dinsdagnacht eens geraakt over de begroting en over een reeks nieuwe structurele hervormingen over fiscaliteit, concurrentiekracht en sociale cohesie. Zo krijgen kmo’s een fiscaal voordeel met een dalende vennootschapsbelasting en komt er een taks op effectenrekeningen.

De regeringstop raakte het zoals verwacht eens over een verlaging van de vennootschapsbelasting, een must voor N-VA. Die zakt voor kmo's  van 25 naar 20 procent, voor grote ondernemingen komt er volgend jaar een verlaging van 34 naar 29 procent. In 2020 zou dat zelfs 25 procent worden.

Verder komt er ook een taks op effectenrekeningen om aan de vraag van CD&V voor een meer rechtvaardige fiscaliteit tegemoet te komen. Voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft, komt er een heffing van 0,15 procent.

Volgens premier Charles Michel komt er ook een stimulans om in de reële economie te investeren. Op de eerste 627 euro winst op aandelen zou er geen roerende voorheffing meer moeten betaald worden. Zo moet het spaargeld geactiveerd worden. ‘Het gaat om een maatregel Michel-De Croo, naar analogie met de wet Cooreman-De Clercq’, legt de premier uit. Daarmee haalt ook de Open VLD van vicepremier Alexander De Croo haar slag thuis.

Flexi-jobs

Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk. Vanaf 2018 komen er lastenverlagingen in de strijd tegen sociale dumping in de bouwsector. Daarnaast is sprake van een hervorming van de proefperiode en van de aanmoediging van startersbanen.

Arco

De ministers zijn ook over Arco tot een akkoord gekomen. Er komt een fonds van 600 miljoen euro dat Arco-coöperanten moet vergoeden. Daarin 200 miljoen euro van de christelijke arbeidersbeweging, de rest moet uit de verkoop van Belfius-aandelen komen als de bank wordt geprivatiseerd.

Mystery Calls

Kris Peeters (CD&V) maakte in De Ochtend op Radio 1 bekend dat ook de mystery calls, een stokpaardje van de minister van Werk, er eindelijk komen. 'Het mag geen klopjacht worden, maar mits toestemming van de arbeidsauditeur kunnen ze gebruikt worden bij bedrijven die de discriminatiewetgeving miskennen.'

Begroting

Wat de begroting betreft, raakte de regering het voor 2018 eens over een inspanning van 0,6 procent van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro. In lijn met de besliste maatregelen werden ook al de grote lijnen voor de begroting van 2019 getrokken. Het evenwicht op de begroting wordt vooruitgeschoven. ‘Europa legt ons dat niet op. We gaan voort met de sanering, de structurele hervormingen en de aanpak van de schuldenlast’, aldus nog premier Michel.

'Agreement'

Om iets over 03.30 uur stuurde premier Michel in zijn intussen gekende stijl het bericht ‘agreement’ de wereld in.

Via hetzelfde medium meldde vicepremier Kris Peeters (CD&V) even later dat na de taxshift en werkbaar wendbaar werk, de derde grote hervormingsgolf is gelanceerd. ‘Meer jobs, meer koopkracht’, luidt het.

MR-vicepremier Didier Reynders heeft het dan weer over ‘steun aan werk en concurrentie, daling van de vennootschapsbelasting voor alle ondernemingen’, terwijl zijn Open VLD-collega Alexander De Croo een akkoord meldt ‘over grootste pakket sociaaleconomische hervormingen sinds regeerakkoord. Mét duidelijke liberale focus op groei, jobs & vooruitgang’.

N-VA-vicepremier Jan Jambon tot slot meldt dat de regering een akkoord heeft bereikt over een ‘indrukwekkend pakket aan structurele hervormingen die onze economie en arbeidsmarkt opnieuw een boost zullen geven’.

Premier Charles Michel reageert verheugd op het akkoord over de ‘grote hervormingen die perfect in lijn liggen met het regeerakkoord’. Het gaat over ‘nieuwe hervormingen die de middenklasse, de mensen die werken en de sociale cohesie ten goede komen’. Zo werden maatregelen genomen over de aftrek van kosten voor opvang en de automatische toekenning van sociale rechten. Er is ook sprake van een handicapplan.