Ook N-VA wil koninklijk domein Laken openstellen
Foto: BELGAIMAGE

De N-VA wil dat de koninklijke tuin in Laken wordt opengesteld voor het publiek. Daarvoor heeft de partij een wetsvoorstel klaar.

Verschillende partijen lanceerden de voorbije weken en maanden voorstellen om het koninklijk domein openbaar te maken. Het gaat om een 186 hectare tellende groene long in het hart van Brussel die achter een blinde muur verscholen ligt.

Ook de N-VA heeft nu een plan klaar, dat de partij zowel via een wetsvoorstel in de Kamer als via een resolutie in het Brussels parlement op tafel legt.

De partij wil dat meer dan de helft van het Park van Laken wordt opengesteld voor het publiek. Zo wil ze meer groene ruimte creëren in het noorden van Brussel.

N-VA ploos de wetgeving van begin vorige eeuw na en concludeert dat die openstelling eigenlijk al meer dan honderd jaar geleden had moeten gebeuren, na het overlijden van koning Leopold II. Bij de Koninklijke Schenking was het koninklijk vruchtgebruik op de gronden in Laken immers alleen voor koning Leopold II voorzien, maar niet langer voor de troonopvolgers.

‘De koninklijke familie is zich steeds het park blijven toe-eigenen’, zeggen kamerlid Peter Buysrogge en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter.

De partij wil de contouren van 1830 opnieuw in voege laten treden. Op die manier zou de erfgoedwaarde van het kasteeldomein intact blijven. Bovendien maakt die indeling het mogelijk de veiligheidssystemen efficiënt te plaatsen. Volgens het voorstel van N-VA zou de koninklijke familie nog over meer dan 60 hectare van het park kunnen beschikken.

Al jaren proberen politieke partijen die grote groene vlek in hartje Brussel permanent toegankelijk te maken voor het publiek. Zonder succes. Via de Regie der Gebouwen, een departement van Jan Jambon (N-VA), is de regering voor 49 procent eigenaar van het domein. Probleem blijft dat de Koninklijke Schenking voor 51 procent eigenaar is.