MR en CDH hebben een akkoord gesloten voor de vorming van een nieuwe Waalse regering. Daarmee komt een eind aan een politieke crisis in Wallonië die meer dan vijf weken heeft aangesleept. 'We moeten het vertrouwen van de bevolking terugwinnen', zeggen MR-voorzitter Chastel en CDH-voorzitter Lutgen op een gemeenschappelijke persconferentie.

Chastel en Lutgen, de man die de stekker uitrok uit de coalitie met de PS, stelden in Namen hun akkoord voor voor de laatste twee jaar van deze regeertermijn. Daarin moet de nieuwe regering het verschil pogen te maken met regeringen met de PS.

'We willen meer werk, meer welvaart en meer sociale en fiscale rechtvaardigheid', zei MR-voorzitter Olivier Chastel. Lutgen sprak over een nieuwe wind voor Wallonië dat meer 'ondernemend' moet worden. 'Elke euro moet efficiënt ingezet worden', zegt Chastel. De nieuwe Waalse regering wil zo veel mogelijk inzetten om deugdelijk bestuur en werkgelegenheid. De economie, de arbeidsmarkt, de sociale cohesie en de klimaatopwarming staan bovenaan de agenda. 

De rode draad van de beleidsverklaring is het verminderen van de kosten. Chastel en Lutgen willen de structuren, mandaten en vergoedingen beperken en daarover meer transparantie creëren.

DE SPEERPUNTEN VAN DE BELEIDSVERKLARING
1. Democratische vernieuwing
De nieuwe regering wil een drastische vermindering van de publieke kosten, de mandaten en de structuren. Daarvoor gaan ze inzetten op transparantie, participatie, verantwoordelijkheid en performantie. 'De politiek zal minder kosten', zeggen Lutgen en Chastel.
2. Arbeidsmarkt
Jobcreatie wordt een absolute prioriteit voor de nieuwe Waalse regering. 'Onze eerste prioriteit is om onze economie aan te zwengelen en meer jobs te creëren', zegt Chastel. Ook wil de regering investeren in werklozen om hen aan een nieuwe job te helpen.
3. 'Een humaner Wallonië'
Er worden maatregelen getroffen tegen armoede. Er komt een hervorming voor mensen met een handicap, maar ook de rusthuizen en de hospitalisatie wordt aangepakt.
4. Schulden
Lutgen en Chastel willen de overheidsfinanciën onder controle krijgen en werken naar een evenwicht van de staatskas.
5. Milieu
De nieuwe regering verbindt zich ertoe het klimaatakkoord van Parijs te respecteren. Daarnaast willen ze een 'Dieselvrij Wallonië tegen 2030'.

'Accord!'
Zowel Olivier Chastel als Benoît Lutgen kondigde het akkoord op Twitter aan. De huidige regering wordt pas opgedoekt zodra er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Waals minister-president Paul Magnette (PS) keert terug Charleroi, waar hij nog steeds titelvoerend burgemeester is. 

 

Wie wordt minister-president?

Er doen al verschillende scenario’s de ronde voor de samenstelling van die nieuwe regering. Het minister-presidentschap komt toe aan de MR als grootste partij. Het is de vraag of voorzitter Olivier Chastel die taak zelf zal opnemen, of zal laten aan bijvoorbeeld Willy Borsus, vandaag minister in de federale regering. Ook de namen van huidig fractieleider Jean-Yves Jeholet en parlementslid Jean-Luc Vrucke doen de ronde als kandidaten.

Bij CDH rijst dezelfde vraag: stapt voorzitter Benoît Lutgen zelf in de regering of niet? Maar net als Chastel lijkt ook Lutgen niet veel zin te hebben om zijn voorzitterschap op te geven. Bij CDH circuleert vooral de naam van burgemeester van Namen Maxime Prévot, al heeft die al bij hoog en bij laag gezworen dat hij burgemeester blijft tot 2018. Een ander scenario zou kunnen zijn dat Lutgen toch in de regering stapt en Prévot hem opvolgt als voorzitter. Ook de naam van huidig minister van Cultuur Alda Greoli wordt vaak genoemd.