Meer bewegen kan opmars lange afwezigheden beperken
Heidi Verlinden, HR-researchexpert bij Securex Foto: Jobat.be
Het aantal langdurig zieken neemt in ons land ieder jaar structureel toe. Psychische problemen en spier- en gewrichtsklachten zijn de belangrijkste oorzaken. “We zitten meer dan we bewegen. Dit brengt heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee, voor oud én jong”, zegt Heidi Verlinden van Securex.

Op een gemiddelde werkdag waren in 2016 meer dan 7 op de 100 werknemers afwezig door ziekte of ongeval. Dat aantal blijft toenemen. Het totale ziektepercentage evolueerde van 6,95 procent in 2015 naar 7,26 procent in 2016. Dat blijkt uit cijfers van Securex.

Jongere werknemers

Deze opwaartse evolutie wordt, net zoals in de vorige jaren, bepaald door de continue stijging van de afwezigheden langer dan een jaar. “Drie op de honderd van alle werknemers is vandaag langer dan een jaar afwezig. En op vijftien jaar tijd is het langdurige ziektepercentage verdrievoudigd”, stelt Heidi Verlinden, HR-researchexpert bij Securex vast.

Vooral jonge werknemers blijken ook steeds langer afwezig te zijn, een trend die vermoedelijk de komende jaren zal aanhouden. Het aantal dertigers dat meer dan een jaar afwezig is, verdubbelde de afgelopen vijf jaar en verdrievoudigde in tien jaar tijd.

Meer psychische oorzaken

Psychische problemen en spier- en gewrichtspijnen blijven in 2016 de belangrijkste oorzaken van lange afwezigheden, meer nog dan andere medische problemen zoals kanker en cardiovasculaire aandoeningen. Het aantal ziektedagen met een psychische oorzaak groeide in vijf jaar tijd met 27 procent. Spier- en gewrichtsklachten, de tweede belangrijkste oorzaak van het langdurig absenteïsme, bleven stabiel. Behalve bij jonge werknemers.

>

>

>