Huurder kan nu ook kortlopend huurcontract stopzetten
Ook als u korter huurt, zult u uw contract kunnen opzeggen Foto: An Nelissen

Onder het nieuwe Vlaamse Huurdecreet kunnen ook huurcontracten van een, twee of drie jaar vroegtijdig worden stopgezet door de huurder.

Het negenjarig contract is nog steeds de standaard, maar in de praktijk is meer dan de helft van de huurcontracten al kortlopend, zo schrijft De Tijd.

In het Vlaamse Huurdecreet is daarom voorzien dat huurders ook zo’n kortlopend contract voortijdig kunnen opzeggen. Tot nu toe kon dat enkel als beide partijen daarmee akkoord gingen. De opzeg bedraagt drie maanden, te beginnen vanaf de eerste dag van de maand nadat de huurder zijn opzeg heeft gegeven.

Er moet ook een opzegvergoeding betaald worden, afhankelijk van hoe lang er al gehuurd wordt. De vergoeding bedraagt 1,5 maanden huur, 1 maand huur of een halve maand huur naargelang het huurcontract door de opzeg eindigt in het eerste, tweede of derde jaar van de huur.

De regeling gaat in vanaf 1 september 2018, als het Huurdecreet in werking treedt.