Beroemde brief Lincoln was niet van Lincoln

Een van de mooiste stukken proza van een Amerikaanse president, de Bixbybrief, is niet door Abraham Lincoln geschreven. Dat zegt een team forensische taalkundigen van de universiteit van Manchester.

Aangenomen werd dat Lincoln de troostende brief in 1864 schreef aan Lydia Parker Bixby. De vrouw verloor vijf zonen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

De taalkundigen legden de linguïs­tische sequenties in de brief bloot. Daaruit bleek dat die eerder overeenkwam met teksten van Lincolns secretaris dan van Lincoln zelf.