Vakbonden noemen pensioenwijziging ‘contractbreuk’
De vakbonden reageren pittig op de pensioenwijziging van minister Bacquelaine. Foto: Photo News

De vakbonden noemen de maatregelen die pensioenminister Bacquelaine (MR) bekendmaakte een vorm van ‘pure contractbreuk’. ‘Mensen bestraffen door te lage pensioenen te verlagen is het nieuwe normaal’, stellen ze in een gemeenschappelijke persmededeling.

Ook werknemers en zelfstandigen die langer dan 45 jaar werken, zullen vanaf 2019 nog pensioen opbouwen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft ook een Koninklijk Besluit klaar waardoor mensen die langdurig werkloos zijn, voortaan minder pensioen krijgen. Nu wordt de pensioenberekening voor werkloze jaren berekend op basis van het laatste loon. Dat zal in de toekomst alleen nog gelden voor het eerste jaar werkloosheid. De rest wordt op lagere basis – van het minimumjaarrecht – berekend. Ook bruggepensioneerden verliezen zo pensioenrechten.

De vakbonden zijn daarover niet te spreken. ‘Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in ons pensioenen’, aldus de vakbonden. ‘De werknemers die op brugpensioen gaan in het algemene stelsel zullen minder pensioen krijgen. Hun jaren brugpensioen zullen voor de pensioenberekening niet langer meetellen aan het laatste loon maar aan een minimumloon. Bovendien zullen werknemers die langer dan één jaar zoeken naar werk, ook de nieuwe, negatieve berekening ondergaan.’

De christelijke, socialistische en liberale vakbonden vinden dat werkzoekenden en bruggepensioneerden gestigmatiseerd en benadeeld worden. ‘Het compensatiemechanisme dat voorzag dat mensen met meer dan 45 jaar loopbaan hun eerste lage lonen vervangen zagen door hun laatste hogere lonen zou worden afgeschaft.’

‘Werkbare eindeloopbanen en positieve maatregelen zijn onbekend terrein voor deze regering’, besluiten de vakbonden in hun persbericht. ‘Door mensen te bestraffen en hun (nog) lagere pensioenen te geven wordt het voor hen nog moeilijker om een nieuwe job te vinden of om hun job vol te houden tot hun 67ste.’