Depressie? Ga online in therapie
Foto: istock
Wie depressief is, vindt het soms moeilijk om zich persoonlijk aan te melden. Twee centra voor geestelijke gezondheidszorg werken aan een website waarmee je anoniem in behandeling kan gaan.

Personen die met een depressie kampen en een therapie volgen, gaan in het begin wekelijks, later met langere tussenpozen langs bij een hulpverlener. Binnenkort zal de begeleiding volledig online en zelfs anoniem kunnen. 

Twee centra voor geestelijke gezondheidszorg werken aan een website die modules aanbiedt voor depressieve klachten. Bijbehorende begeleiding is mogelijk onder de vorm van klassieke face-to-facegesprekken en volgend jaar zal die begeleiding ook via anonieme chats kunnen. Jezelf bekendmaken om therapie te volgen is dan niet meer vereist.

Piekeren

‘We willen met de website Depressiehulp.be personen bereiken die niet naar de klassieke hulpverlening stappen. Er is veel schaamte over depressie en het wordt vaak verborgen gehouden, vooral onder hoogopgeleiden’, zegt Herwig Claeys. Als klinisch psycholoog is hij deels verbonden aan het CAD Limburg (Centra Alcohol- en Drugproblemen). 

Eerder heeft hij de zelfhulpsite Alcoholhulp.be opgericht in samenwerking met een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Op Alcholhulp.be zoeken bovengemiddeld veel vrouwen hulp die anders niet in therapie zouden gaan voor hun alcoholverslaving.

Het CGG Kempen en het CGG De Pont (met vestigingen in het Antwerpse) werken samen met Claeys en prof. Patrick Luyten (KU Leuven) aan de website die zich op depressies richt. 

Sinds enkele weken gebruiken de eerste cliënten het portaal als aanvulling van de gewone therapie in het centrum. ‘Ze kunnen thuis oefeningen maken en de gesprekken in het CGG voorbereiden’, zegt Claeys. ‘Denk aan een oefening waarbij de cliënt thuis in kaart brengt wie dicht bij hem of haar staat, dat hij of zij benoemt hoe de relaties met de personen zijn en welke rol die relaties spelen bij de problemen. Andere oefeningen zijn bedoeld om piekeren te verminderen. Ontspanningsoefeningen helpen  om na te gaan wat je echt belangrijk vindt in het leven.’

Yoeri Coune, die als beleidsmedewerker bij CGG De Pont meewerkt aan het project, hoopt dat Depressiehulp.be door de nieuwe aanpak gaten in de hulpverlening dicht. ‘Ik denk aan opvolging van chatgesprekken bij de Zelfmoordlijn. Voor mensen die in een crisissituatie daar via chat anoniem hulp zoeken, is er geen soortgelijk vervolg.’

Passief of opgejaagd

Maar kan je als zorgverlener een patiënt met een depressie wel goed begeleiden als je hem of haar nooit persoonlijk hebt ­ontmoet om je een beeld van de ernst van de depressies te maken? 

‘Het is juist, niet iedereen is op dezelfde manier depressief’, zegt Claeys. ‘De ene is heel passief, de ander heel opgejaagd. Er zijn ook veel verschillende soorten therapieën. De verschillende benaderingen komen aan bod in de vele modules die we hebben opgesteld. In de chatgesprekken kunnen dan, net als in de gewone gesprekken, keuzes gemaakt worden over welke aanpak de beste is.’

Bij een lichte depressie kan volgens Claeys de aanpak van anonieme chatgesprekken en oefeningen voldoende zijn als behandeling, bij zwaardere depressies kan het een opstap vormen naar de klassieke therapie met persoonlijke sessies.