Sint-Niklaas wil overleg met Schauvliege over omstreden asbeststort
Vrachtwagens met asbestafval reden jarenlang af en aan in de Sint-Niklase wijk Westerbuurt. Foto: wkb

Als alles goed gaat, zitten Vlaams minister Joke Schauvliege, het stadsbestuur van Sint-Niklaas en ‘alle andere betrokken instanties’ binnenkort samen over het omstreden asbeststort in Sint-Niklaas. Hoeft klokkenluider Johan De Vos weldra niet langer te vrezen dat het dossier onbestraft blijft?

Elf jaar geleden kreeg het bedrijf Scheerders Van Kerkhoves Verenigde Fabrieken (SVK) een vergunning om asbest te storten op een kilometer van het centrum van Sint-Niklaas. Heel lang kraaide daar geen haan naar, tot kunstenaar Johan De Vos er zes bladzijden aan wijdde in zijn boek Het boek van Sint-Niklaas. Er ontstond commotie, en SVK zag zich snel genoodzaakt om per 1 juni 2017 (tijdelijk) te stoppen met asbest aan te voeren.

Daags nadien werden monsters genomen van het materiaal dat zich op de geasfalteerde toegangsweg van de stortplaats bevond. Uiteindelijk bleek dat zich daar een concentratie asbest bevond die daar helemaal niet thuishoorde. En dus stelde de Vlaamse Milieuhandhaving van het departement Omgeving, de vroegere milieu-inspectie, een proces-verbaal op. Het bedrijf zou ook bijkomende maatregelen opgelegd krijgen als de stortactiviteiten van asbest weer opgestart zouden worden.

Stad of provincie?

Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) suggereerde vervolgens dat de stad Sint-Niklaas tot de sluiting van het asbeststort zou kunnen overgaan. Daar nam het stadsbestuur ‘met enige verbazing’ kennis van, omdat ‘de vergunningsverlenende overheid niet de stad [is], maar de provincie’. Daarom vraagt het stadsbestuur een onderhoud met de minister, en ‘alle betrokken instanties. Bij elke beslissing moet de volksgezondheid voorop staan’.

Een concrete uitnodiging voor zo’n vergadering heeft minister Schauvliege nog niet ontvangen, zegt haar woordvoerder Jan Pauwels. Maar zodra de brief in de bus valt, zal de minister er uiteraard op ingaan.

Inhoudelijk wou Pauwels over het asbestdossier geen verdere verklaringen kwijt. De woordvoerder herhaalde evenwel dat een gemeente wel degelijk kan optreden in een geval zoals dit. ‘Het feit dat een provincie de vergunning aflevert, staat dat niet in de weg’, klinkt het.

Gaat de storm liggen?

Het asbeststort is overigens nog steeds gesloten sinds 1 juni 2017 en tot nader order gesloten op initiatief van SVK zelf. In een opiniebijdrage in De Standaard maakt Johan De Vos, die de kat de bel aanbond, zich evenwel zorgen. ‘Alles blijft verontrustend kalm bij het oude’, klinkt het.

‘Nu het probleem ter sprake is gekomen, merken we een grote nervositeit’, zegt De Vos, die aanklaagt hoe onderbelicht of geminimaliseerd het asbestprobleem in Sint-Niklaas volgens hem wordt. ‘Zowat elke Sint-Niklase familie heeft haar asbestdode. [...] De reactie van de stedelijke overheid is merkwaardig: weinig belangstelling voor de zieken en doden, des te meer voor de weldaden van het bedrijf.’

Volgens De Vos moet één vraag beantwoord worden: ‘Wat is de link tussen het stadsbestuur, het provinciebestuur, justitie en SVK? Waarom wordt het aantal doden geminimaliseerd en de fabriek de hemel in geprezen? Waarom worden negatieve rapporten genegeerd? Het antwoord heeft vast met geld te maken, vuil asbestgeld. Niemand zal het bewijzen. Het wordt doodgezwegen.’ Misschien komt daar met de vergadering verandering in.