Zorgpremie te laat betaald? Dat kan u geld kosten
Themabeeld. Foto: BELGAIMAGE

U kunt maar beter de verplichte jaarlijkse zorgpremie van 50 euro netjes op tijd betalen, want anders verliest u later, als u die zorg echt nodig hebt, 520 euro per keer dat u te laat betaald hebt. ‘Een maatregel die echt buiten alle proportie is en zo snel mogelijk moet afgeschaft worden’, vindt de Vlaamse socialistische fractie. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beaamt dat de sanctie veel te streng is en hoopt ze af te schaffen vanaf volgend jaar.

Marie-Christine Lazou uit Middelkerke is 68 jaar. Twee jaar geleden werd bij haar dementie vastgesteld. Daardoor ook vergat ze de laatste jaren wel eens om iets te betalen. In 2011, 2012 en 2013 betaalde ze haar zorgpremie te laat. ‘Soms een week, soms een maand, een keer zelfs enkele dagen maar’, zegt haar zoon Gregory Vanmeirhaeghe. ‘Toen konden we nog niet weten dat mijn mama al de eerste tekenen van dementie vertoonde.’

Ondertussen is de demente vrouw zwaar hulpbehoevend. Daarom heeft ze ook recht op een tegemoetkoming van 130 euro per maand. Uit de kas die ze jarenlang zelf heeft helpen spijzen. Alleen moet ze een jaar lang wachten op een eerste uitkering, vier maand per keer dat ze ooit te laat heeft betaald. Zo loopt ze dus 1.560 euro mis. ‘Ik vind dat echt héél streng en ook onrechtvaardig’, zegt Gregory Vanmeirhaeghe. ‘Als mijn moeder nu verschillende keren de zorgpremie niét had betaald, ok, dan had ik het begrepen. Maar uiteindelijk heeft ze wel ieder jaar die vijftig euro betaald.’

Hardvochtig

Dat vindt ook Joris Vandenbroucke, fractieleider voor SP.A in het Vlaams Parlement. ‘Dit is hardvochtig’, zegt hij. ‘Temeer omdat het hier gaat om iemand die de zorgpremie wel degelijk betaald heeft, alleen een beetje te laat. Dat je daarvoor een sanctie of een boete krijgt, is begrijpelijk. De premie drijft nu eenmaal op solidariteit. Wie drie jaar op rij te laat betaalt, krijgt overigens al een boete van 250 euro aangerekend. Dat je daarbovenop vele jaren later , als je zelf zwaar zorgbehoevend wordt en dat financiële steuntje van 130 euro per maand goed kan gebruiken, nog een tweede keer moet gestraft worden, is echt van de pot gerukt.’

Omwille van die regeling wordt op dit ogenblik 3.500 zwaar hulpbehoevende Vlamingen een tegemoetkoming ontzegd gedurende vier, acht, twaalf maanden of nog langer.

Maar volgens Vandenbroucke zijn er jaarlijks ongeveer 200.000 Vlamingen die de zorgverzekering niet tijdig betalen. Zij zullen dus later, als ze zorgbehoevend worden, daarvan de zware gevolgen dragen. Het kabinet van minister Vandeurzen ontkent dat het over zoveel mensen zou gaan.

Kwijtgescholden straf

Joris Vandenbroucke: ‘Mijn partij heeft al in het voorjaar aan minister Vandeurzen gevraagd om die uitgestelde straf af te schaffen. We hebben berekend dat dit de regering maximaal 5,4 miljoen euro zou kosten. Maar er beweegt nog altijd niets.’

‘De minister vindt ook dat die sanctie te streng is’, zegt Nico Krols, woordvoerder van minister Vandeurzen. ‘Maar afschaffen heeft natuurlijk wel invloed op het budget, dus kan je dat niet zomaar doen. De minister is wel van plan om dit voorstel in het najaar op tafel te leggen als de onderhandelingen starten over de begroting van 2018. We zullen dan proberen de maatregel vanaf 1 januari 2018 op te heffen. Als dat niet lukt, moet het zeker deze legislatuur nog lukken.’

Hij wist er ook op dat er altijd bezwaar kan worden ingediend tegen de sanctie. ‘In het geval van demente mensen wordt de straf meestal kwijtgescholden’, zegt Krols. ‘Omdat men ervan uitgaat dat die mensen vergaten op tijd te betalen door hun ziekte.’