Antwerpen, maar ook de Brusselse gemeenten, zitten met een probleem. Volgens een studie van ING groeit de bevolking er heel snel aan, maar komen er in verhouding niet voldoende centen binnen. In 'Terzake' reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Armoede in Antwerpen neemt in verhouding met andere plaatsen toe. Mensen die Antwerpen verlaten, zijn vaak middenklassers. 'Dat zijn vaak mensen die zodra ze kinderen hebben en die kinderen naar school moeten sturen, wegtrekken uit de stad', zegt De Wever. 'Langs de andere kant heb je de "import van armoede", dat zijn dan mensen van over heel de wereld die zich komen vestigen in steden in Europa, en die natuurlijk niks hebben en heel moeilijk te activeren zijn.'

'De combinatie van die twee effecten maakt dat de fiscale capaciteit in Antwerpen ondermaats evolueert en dat de stad in die zin gemiddeld verarmt.' De Wever wil dit doen keren door te werken aan de welstandsvlucht. 'We bouwen de stad van morgen, die bereikbaar zal zijn. We hebben onder andere de budgetten in de scholen verhoogd. Er wordt in Antwerpen ook volop gebouwd aan leefbare, duurzame, aangename wijken in het noorden van de stad, het zuiden en ook elders, om bevolkingsgroei te kunnen opvangen. Op die manier willen we alle mensen die vertrekken een incentive geven om te blijven en om andere tweeverdieners gezinnen, fiscaal sterkere profielen, aan te trekken.'

'Vluchtelingen naar platteland'

'Het is een heel gewenste zaak, dat vluchtelingen beter op het platteland zouden gaan wonen, zoals bijvoorbeeld ook Angela Merkel zegt. Daar raken ze wellicht ook beter geïntegreerd, want in grotere steden gaan ze meestal in eigen gemeenschappen wonen, wat de sociale mobiliteit ook niet echt aanmoedigt. Want het echte armoedeprobleem, laat ons realistisch zijn, zit in die groepen van nieuwkomers die wij heel moelijk geacitveerd krijgen. Alleen: je kan ze daartoe niet dwingen. Eens iemand een legaal verblijfstatuut heeft, heeft die ook de vrijheid van vestiging en als die naar Antwerpen willen komen, en het grote merendeel van die vluchtelingen doét dat ook nadat ze erkend zijn, dan kan ik ze ook niet tegenhouden. Ik heb daar wettelijk bijna geen middelen voor. En dan krijg je natuurlijk wat je nu krijgt, dat vluchtelingen die Europa binnenkomen niet naar zuid-Europa gaan, maar die gaan naar noordwest-Europese landen. En daar gaan ze naar de steden. En in Vlaanderen is dat vooral Antwerpen.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig