Vlaanderen verbiedt glyfosaat, Europa spuit lustig verder
Foto: Remsberg Inc
De Europese Commissie wil glyfosaat de komende tien jaar onbeperkt toelaten. Het Europees Parlement vroeg nochtans strenge beperkingen.

Glyfosaat, de onkruidverdelger die in Roundup zit en al maanden het voorwerp is van controverse omdat de stof gezondheidsschade zou veroorzaken, krijgt een nieuwe vergunning voor tien jaar. Dat is alvast het voorstel van de Europese Commissie dat woensdag door de experts, afgevaardigd door de lidstaten, besproken zal worden.

Met dat voorstel gaat de Commissie volledig voorbij aan wat het Europees Parlement had gevraagd: een vergunning voor slechts zeven jaar, én enkel als er geen alternatief voorhanden is. Het Europees Parlement vond ook dat het in de buurt van openbare parken, scholen, speeltuinen en sportterreinen verboden had moeten worden, en dat het gebruik door privépersonen aan banden moest worden gelegd. Het wilde bovendien een verbod op glyfosaat net voor de oogst. Nu wordt glyfosaat soms gebruikt om het loof van bijvoorbeeld aardappelen te doden, zodat er gemakkelijker geoogst kan worden. Ook dat is niet in aanmerking genomen door de Commissie.

‘Het lijkt wel alsof de Commissie stoïcijns doof blijft voor de risico’s van glyfosaat’, zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen). ‘Want nadat het parlement die resolutie in maart had goedgekeurd, is er nogal wat gebeurd. Nu zou het parlement misschien nóg strenger oordelen.’

Monsanto-papers

Staes verwijst naar de Monsanto-papers. Uit uitgelekte e-mails was gebleken dat de grootste producent van glyfosaat, Monsanto, onderzoek heeft gestuurd en gemanipuleerd, om mogelijke gezondheidsrisico’s van glyfosaat te verdoezelen. Bovendien klinkt de vraag steeds luider of het Europese voedselagentschap (de EFSA) zich bij zijn advies dat glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is, niet te veel heeft laten beïnvloeden door de chemische industrie.

Toen de Monsanto-papers bekendraakten, vond een debat plaats in het Europees Parlement. Veel leden reageerden verontwaardigd. Frédérique Ries (MR) vond dat het voorzorgsprincipe moet gelden en dat de vergunning voor glyfosaat moet ‘uitfaseren’. Mark Demesmaeker (N-VA) en Tom Vandenkendelaere (CD&V) eisten meer transparantie van de EFSA: waarop had het zich gebaseerd? De SP.A vroeg een onderzoekscommissie.

Op 11 oktober komt er alvast een hoorzitting met de commissie Landbouw en Milieu. Maar de Europese Commissie doet alsof er niets aan de hand is. ‘De commissie heeft blijkbaar ook niet gewacht op een studie van de EFSA over het hormoonverstorende effect van glyfosaat’, zegt Staes.

Hij vindt trouwens dat we ons niet moeten blindstaren op de vraag of glyfosaat nu wel of niet kankerverwekkend is. ‘De EFSA en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) zijn het er wel over eens dat glyfosaat gezondheidsschade veroorzaakt. Dat het ernstige oogletsels kan veroorzaken, giftig is voor zoogdieren, voor vogels die insecten eten, voor het leven in het water en dat het de biodiversiteit schaadt. Dat zijn genoeg elementen die aantonen dat we glyfosaat beter verbieden.’

Twee landen tegen

De kans dat de lidstaten tot een akkoord komen, is klein. Zoals de kaarten nu liggen, blijven die bij hun eerdere standpunt. Dat wil zeggen dat er negentien lidstaten voor een toelating zijn, twee tegen (Frankrijk en Italië) en zeven onthoudingen (waaronder Duitsland). Maar eind december verloopt de vergunning voor glyfosaat wel en moet er echt een beslissing genomen zijn.