Scheiding met toestemming kan voortaan enkel nog schriftelijk
Foto: BELGA

Door een aantal procedures te vereenvoudigen en overtollige taken af te schaffen, kan de werklast bij Justitie worden verminderd. De federale ministerraad heeft daarover vrijdag een voorontwerp van minister Koen Geens (CD&V) goedgekeurd. ‘Dit zorgt voor een enorme tijdswinst, zowel voor de burger als voor de rechtbank’, zegt Geens.

Het goedgekeurd voorontwerp bevat een reeks kleine ingrepen die op korte termijn in werklastvermindering moet resulteren. Zo zullen bij een echtscheiding met onderlinge toestemming burgers niet langer persoonlijk moeten verschijnen voor de rechter, maar zal de procedure volledig schriftelijk verlopen.

De vrederechter zal dan weer bevoegd worden voor geschillen met een waarde tot 5.000 euro (in plaats van 2.500 euro vandaag), waardoor hij nog meer een ‘nabijheidsrechter’ wordt.

Verder zal zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken een afschrift van vonnis meegedeeld worden waarvan de mededelingstijd ingekort wordt tot vijf dagen. Dit wordt mogelijk doordat vonnissen via een elektronische mededeling veel sneller aan advocaten kunnen worden meegedeeld. Nog een wijziging is de mogelijkheid van de rechter om nietige handelingen, die geen enkele partij een nadeel hebben bezorgd, te herstellen.

Griffies worden dan weer ontlast van het afleveren van attesten van de burgerlijke stand vermits burgers, meestal elektronisch, bij de gemeente terechtkunnen.

‘Sinds het begin van de legislatuur pleit ik voor een snelle en efficiënte justitie’, zegt minister van Justitie Koen Geens. ‘De vereenvoudiging van een aantal procedures en de afschaffing van enkele taken is een goede zaak en zorgt voor een enorme tijdswinst, zowel voor de burger als voor de rechtbank.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig