Aantal leefloners nog nooit zo hoog
Het OCMW van Brussel Foto: BELGA

Dit jaar deden negen procent meer mensen een beroep op een leefloon van het OCMW dan in 2016. De toename valt grotendeels te verklaren door een stijging van het aantal erkende vluchtelingen. Maar ook werkloze studenten, laaggeschoolden en alleenstaande ouders vallen steeds vaker terug op een leefloon.

Het aantal mensen dat een beroep doet op een leefloon van het OCMW lag in de eerste twee maanden van 2017 negen procent hoger in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de POD Maatschappelijke Integratie. Gemiddeld lag het aantal leefloners begin dit jaar op 139.412. In 2016 waren dat er zo’n 11.000 minder.

Vluchtelingen

Vooral de toename van het aantal erkende vluchtelingen verklaart de stijging. Zij hebben immers recht op een leefloon. Vluchtelingen maken 16 procent uit van het totaal aantal leefloners, en zijn daarmee goed voor de helft van de toename. In totaal doen zo 22.235 vluchtelingen een beroep op een leefloon.

Ouderen en laaggeschoolden

Toch benadrukt de POD dat er ook een structurele toename van het aantal leefloners is. Dat is vooral het geval bij ouderen, laaggeschoolden en alleenstaande ouders. Daarnaast dragen ook andere factoren – zoals de hervorming van de werkloosheidsreglementering en het stijgend aantal studenten met een leefloon – nog bij aan de toename.

Financiële crisis

‘We merken dat de gevolgen van de financieel-economische crisis nog lang blijven nazinderen. Daarbovenop hebben de OCMW’s eerst de impact van de hervorming van de werkloosheidsreglementering en daarna ook de asielcrisis verwerkt’, besluit Julien Van Geertsom van de POD.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig