Circulatieplan in Gent krijgt snelle aanpassingen
Foto: Photo News

Het circulatieplan in Gent krijgt op korte termijn een reeks aanpassingen als resultaat van de adviezen van het burgerkabinet. Dat meldt het Gentse stadsbestuur.

Van de 88 adviezen zijn verschillende ‘quick wins’ geselecteerd die snel uitgevoerd worden, zoals gratis parkeertickets voor bezoekers van bewoners, nieuwe fietsstraten, deelfietsen en bijkomende bewegwijzering.

Het circulatieplan, het belangrijkste onderdeel van het Gentse mobiliteitsplan, ging op 3 april van start. De binnenstad werd in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). In 77 straten werd de rijrichting omgewisseld en verschillende ‘knippen’ verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden.

Het burgerkabinet kwam op 17 juni voor een eerste keer samen om het circulatieplan te evalueren. ‘Op de eerste van vier bijeenkomsten van het burgerkabinet werden vijf thema’s behandeld: de economische impact van het circulatieplan, de sociale impact, het systeem van de vergunningen, concrete verkeerstechnische knelpunten en de alternatieve manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen’, zegt het stadsbestuur.

‘Quick wins’

Dat resulteerde in 88 adviezen, waarvan enkele ‘quick wins’, aldus het stadsbestuur. ‘Zo komt er in het najaar van 2017 een nieuwe regeling waarbij je als aannemer of verhuisfirma in autovrij gebied automatisch een inname openbaar domein kan krijgen voor maximaal 1 dag, voor maximaal 1 voertuig. De Stad Gent zal ook zorgen voor bijkomende bewegwijzering van de verschillende sectoren op de stadsring.’

Het systeem van de vergunningen voor de autovrije gebieden werd op 1 juli al vereenvoudigd, waarbij de opsplitsing van ‘autovrij gebied 1’ in vier deelgebieden geschrapt werd. In het najaar wordt een hoffelijkheidscampagne uitgewerkt, die in het voorjaar van 2018 te zien zal zijn in de stad. Na de zomervakantie worden in de sector Tolhuis enkele rijrichtingen aangepast.

Openbaar vervoer

‘De Stad Gent blijft ijveren voor openbaar vervoer op stadsregionaal niveau en zal dit in elk overleg met de Vlaamse overheid op tafel leggen’, zegt het college. ‘Er komen een aantal nieuwe fietsstraten bij. De eerste nieuwe fietsstraat komt er al in augustus: de Bijlokekaai/Baertsoenkaai. Een volgende reeks wordt ingepland in het voorjaar van 2018. Er komen ook gratis parkeertickets voor bezoekers van bewoners. Dat systeem zal digitaal zijn en start in het voorjaar van 2018. Op een aantal Park & Rides (vb. Galveston) komen vanaf september 2017 deelfietsen. Met eenzelfde abonnement zal men op elk van die plaatsen een fiets kunnen ontlenen.’

Het stadsbestuur plant een diepgaande evaluatie van het circulatieplan in het najaar.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig