De helft meer 55-plussers aan de slag in Belgische bedrijven
Foto: Jobat.be
Belgische bedrijven werven meer en meer 55-plussers aan. Het gaat om een stijging van bijna 50%, zo blijkt uit cijfers van ACERTA.

Opvallend is dat vooral vrouwen een inhaalbeweging maken. Ook Waalse bedrijven verkleinen hun achterstand op het nationale gemiddelde. Toch is er geen reden tot euforie, want 6% blijft een laag cijfer in vergelijking met het aanwervingspercentage van jongere generaties. Zeker als je weet dat we langer zullen moeten werken.

Werkgever ontdekt oudere werknemer

Het ziet ernaar uit dat werkgevers de meerwaarde van oudere medewerkers hebben ontdekt. Tom Vlieghe, Director ACERTA Career Center: “Als ondernemingen oudere werknemers aanwerven halen ze ervaring in huis. Die leeftijdscategorie onderscheidt zich ook in flexibiliteit op het vlak van mobiliteit. Dat is al gebleken uit eerder onderzoek van ACERTA. Dat maakt de oudere medewerkers een interessante categorie om aan te werven. We zijn dan ook blij met de 50% stijging van de laatste vijf jaar, maar de 6% waar we op uitkomen, blijft te laag. Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is.”

Vooral (55+) vrouwen maken inhaalbeweging

Dat de populariteit van oudere medewerkers in de instroom stijgt, wordt voor de periode 2011-2016 op alle vlakken bevestigd. Vrouwen maken een inhaalbeweging met +74%, tegenover de stijging van 30% bij de mannen.

Wallonië en Brussel hadden tegenover Vlaanderen een achterstand in te halen wat de instroom van oudere medewerkers betreft en daar zijn ze nu ook mee bezig. Daar stijgt het aandeel 55-plussers zelfs met 95%.

Deze evolutie is eveneens onafhankelijk van de grootte van de onderneming: een daling in het aandeel jongeren van minder dan 25 jaar dat wordt aangeworven die wordt gecompenseerd door alle andere leeftijdscategorieën, met de meest opvallende stijging bij de 55-plussers.

Oudere werknemers halen jongeren in

Terwijl we in het aantal nieuwe aanwervingen een stijging zien van het aandeel van 55-plussers, stellen we bij de jongeren onder de 25 een procentuele daling vast. Het is evenwel fout om daaruit te concluderen dat de jongeren de dupe zouden zijn van de populairder wordende oudere collega. In absolute cijfers blijkt dat de aanwerving van jongeren op hetzelfde niveau blijft doorheen de jaren. De groeiende vraag naar arbeidskrachten wordt dus in belangrijke mate ingevuld door de aanwerving van meer ouderen van + 55.

“Dit zegt niets over de tewerkstelling van jongeren”, aldus Vlieghe. “Dat hun aandeel in de instroom daalt, heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Verhoudingsgewijs zijn ze in aantal met minder dan hun oudere collega’s. Een goede zaak dus dat ouderen een belangrijker aandeel gaan vormen in de totale aanwervingen. Anderzijds heeft ons recent Talent Pulse-onderzoek aangetoond dat jongere medewerkers minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe job: ze tonen dus een lagere jobmobiliteit dan de oudere medewerkers.”

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig