Trumps inreisverbod krijgt opnieuw opdoffer
Themabeeld. Foto: Reuters

In de Amerikaanse staat Hawaï heeft een rechter donderdagavond geoordeeld dat de definitie van familiebanden die de Amerikaanse regering hanteert bij het inreisverbod uit zes moslimlanden, te eng is.

Ook grootouders, kleinkinderen, schoonbroers en -zussen, ooms en tantes en neven en nichten moeten uitgezonderd worden van de maatregel.

Het Amerikaanse inreisverbod geldt voor mensen met een paspoort uit Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Zij mogen de VS voorlopig niet in, tenzij ze ‘banden’ met de VS kunnen aantonen, zoals familierelaties, studies of werk. Het verbod is een afgezwakte vorm van een eerste voorstel van president Trump, in afwachting van een behandeling van de zaak door het Hooggerechtshof.

Op 29 juni ging het verzwakte inreisverbod voor negentig dagen van kracht. De Amerikaanse regering koos daarbij om familiebanden erg eng te interpreteren en liet de uitzondering enkel voor echtgenoten, ouders en kinderen gelden. Tegenstanders leidden daarom een procedure in voor dezelfde rechter die in maart het eerste voorstel van Trump verwierp, Derrick Watson. Die oordeelde nu dat ook andere familieleden binnen het uitzonderingsregime moeten vallen.