Handschoen vertaalt gebarentaal naar tekst
Foto: Timothy O’Connor et al (2017)

Een handschoen die gebaren kan omzetten naar tekst, is een... handige uitvinding. Zeker als die ook nog eens goedkoop blijkt te zijn.

Een handschoen, doorweven met elektronica, is in staat om het alfabet van de Amerikaanse gebarentaal om te zetten in tekst op een display van, bijvoorbeeld, een smartphone. En dat voor minder dan 100 dollar, schrijven wetenschappers van de Universiteit van Californië in het vakblad PLOS One.

De bestaande systemen om gebarentaal geautomatiseerd te vertalen vereisen onder meer camera’s en infraroodstraling. Ze zijn niet alleen omslachtig, ze zijn ook immobiel, vereisen veel energie en zijn duur. Draagbare sensoren zouden een doorbraak betekenen.

Slimme handschoenen zijn niet alleen voor gebarentaal interessant: handbewegingen tot in het kleinste detail ‘lezen’ kan ook nuttig zijn voor toepassingen in virtual reality, voor het besturen van drones, het ontmantelen van bommen of voor chirurgie op afstand. Een hand bewegen is voor een mens veel intuïtiever dan een apparaat bedienen.

De handschoen die ontwikkeld werd aan de Universiteit van Californië beperkt zich momenteel tot het alfabet van de Amerikaanse gebarentaal. Dat wil zeggen de ‘a’, ‘b’, ‘c’, enzovoort, en dus lang niet alle gebaren waarmee dove mensen communiceren. Maar noem deze handschoen een eerste stap in de goede richting. Ook al omdat de kosten van meet af aan gedrukt worden.

De techniek richt zich op drukverschillen ter hoogte van de knokkels. In elke vinger van de handschoen zitten meerdere sensoren om die verschillen te meten. De metingen worden nog in de handschoen zelf omgezet naar digitale data die dan via Bluetooth doorgezonden worden naar een computer of een smartphone.