Gelijke belastingvrije som voor elk kind: 'Kan gezinnen ook verzwakken'
Kris Peeters Foto: pn

Het voorstel van minister Johan Van Overtveldt (N-VA) over een gelijkgestelde belastingvrije som voor elk kind ten laste wordt wel degelijk besproken bij de begrotingsonderhandelingen. Dat bevestigt Open VLD, dat zelf al een soortgelijk voorstel had voorbereid. CD&V vindt echter dat N-VA te weinig rekening houdt met de diversiteit aan gezinsvormen die vandaag bestaat.

Minister van Financiën Van Overtveldt wil naar eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste, schrijven de kranten van De Persgroep. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Als het voorstel van N-VA erdoor komt, krijgen we een uniform systeem. Het bedrag zou op zo’n 2.300 euro liggen.

‘Ieder kind moet gelijk worden behandeld’, vindt ook Luk Van Biesen. ‘Al moet er wel rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals alleenstaanden met kinderen. Zij zijn gevoeliger om in de werkloosheidsval te raken.’ Volgens het Kamerlid zal de hervorming weinig problemen opleveren voor grote gezinnen. ‘Uit studies blijkt dat het in België net de iets rijkere gezinnen zijn die meer kinderen hebben.’

De Croo heeft soortgelijk initiatief

Van Biesen bevestigt dat het initiatief van de minister niet zomaar een ballonnetje is, maar wel degelijk voorligt op de onderhandelingstafel. ‘Het juiste bedrag van de aftrek is echter nog niet concreet, het gaat nu meer om het algemeen principe’, zegt hij.

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo had al een eigen initiatief voorbereid om de belastingvrije som te verhogen voor alleenstaande ouders. ‘We zullen nu kijken hoe beide voorstellen op elkaar kunnen worden afgestemd. We bekijken het idee van minister Van Overtveldt alleszins met een positieve blik’, is te horen bij De Croo.

CD&V: 'Sommige gezinnen verliezen geld met dit voorstel'

“Voorstellen die gezinnen ten goede komen, kunnen uiteraard op onze steun rekenen”, reageert Kris Peeters. “Het voorstel van N-VA versterkt gezinnen op enkele vlakken, maar verzwakt ze evengoed weer op andere. Wie een ziek of gehandicapt kind heeft, als alleenstaande gaat inwonen bij de ouders, drie of meer kinderen heeft of kinderen thuis laat opvangen door grootouders, zou met het voorstel van N-VA geld verliezen. Bij een hervorming van de gezinsfiscaliteit moet voldoende rekening worden gehouden met de diversiteit aan gezinsvormen die vandaag bestaat.”