Wat heeft Oost-Vlaanderen in Vietnam verloren?
Een plantenkwekerij in Vietnam wekt de interesse van Oost-Vlaanderen. © Zoonar/H.Mac Thi Foto: © Zoonar/H.Mac Thi

Gedeputeerde Geert Versnick reisde voor de provincie Oost-Vlaanderen regelmatig naar Vietnam. Wat deed hij daar concreet?

Is het de taak van een Vlaamse provincie om internationale handelsmissies naar Vietnam op te zetten? De vraag wordt pertinent, nu blijkt dat Oost-Vlaanderen al jarenlang intensieve economische contacten onderhoudt met Vietnam.

Contacten en lunches

‘Als je het mij vraagt, is dit geen taak voor de provinciale overheid’, zegt Riet Gillis, het provincieraadslid voor Groen die de onkostenvergoedingen van gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD) in de openbaarheid bracht. ‘Vooral omdat de reizen toch heel wat kosten.’

De provincie is deze bestuursperiode al acht keer naar Vietnam afgereisd, met een gemiddelde kostprijs van 25.000 euro per reis. Bovendien maakt de provincie gebruik van de diensten van een zaakgelastigde ter plaatse, Brian De Ruyver, die voorheen kabinetschef was van de gouverneurs Herman Balthazar en André Denys. Dat kostte vorig jaar 18.743,33 euro. Aan de reizen nemen, behalve een of twee gedeputeerden, ook meestal twee ambtenaren deel. En dat terwijl ook Flanders Investment and Trade (FIT) al een aanwezigheid heeft in Vietnam.

‘Een paar jaar geleden heb ik al eens de vraag gesteld wat dit allemaal concreet oplevert. Het antwoord was toen dat dat moeilijk in cijfers uit te drukken valt’, zegt Gillis. ‘Mijn indruk is dat het vooral gaat om snoepreisjes voor de gedeputeerden. De contacten die ze daar hebben, gaan gepaard met uitgebreide lunches en diners.’

Sierteelt en groententeelt

Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) verdedigt de missies. Zelf is hij nooit naar Vietnam geweest, en evenmin naar China, waarmee de provincie ook goede contacten onderhoudt. ‘Vroeger had ik er zelf ook wel vragen bij, maar die internationale contacten maken deel uit van het politieke akkoord van deze deputatie.’

De contacten hebben al een geschiedenis van 25 jaar, zegt hij. Een belangrijke figuur in de totstandkoming ervan is de bioloog Patrick Sorgeloos van de Gentse Universiteit, die nauw samenwerkte met Vietnamese vakgenoten rond de kweek van garnalen. ‘Sindsdien focussen we ons op de regio rond Dalat, waar net als bij ons sierteelt en groententeelt plaatsvindt.’ Behalve de universiteit zijn ook andere Oost-Vlaamse onderzoeksinstellingen daarbij betrokken, evenals bedrijven in de landbouwsector.

Wat heeft Oost-Vlaanderen in Vietnam verloren?
Vietnamese garnalenkwekerij. Foto: afp

Een van de bedrijven die al meermaals aan de missies heeft deelgenomen, is plantenkwekerij Denis Plants uit Lochristi, die samenwerkt met een partnerbedrijf in de streek rond Dalat. Het Vietnamese bedrijf doet de in-vitrovermeerdering van de planten. ‘Ik vind dat de provincie Oost-Vlaanderen daar mooi werkt levert’, zegt zaakvoerder René Denis.

‘In 2004 heeft Brian De Ruyver als kabinetschef van gouverneur Denys ons daar goede contacten aan de hand gedaan. Hij heeft ons ook geholpen met de onderhandelingen. Of de samenwerking er ook gekomen zou zijn zonder de hulp van de provincie? Moeilijk te zeggen, maar die support was toch belangrijk. Ik ben fier dat ik heb kunnen meewerken aan de kennisuitwisseling met Vietnam. En ik hoor van mijn toeleveranciers dat ook zij er goede zaken doen.’

Vercamer vindt dat Oost-Vlaanderen voor het bedrijfsleven de inspanningen van FIT kan aanvullen. ‘We werken nauw samen, elk heeft zijn rol en we lopen elkaar niet in de weg. We stellen ons bescheiden op. We bereiden de contacten voor en faciliteren ze. Bedrijven als ArcelorMittal en Volvo zijn heel tevreden over de deuren die wij openen.’

‘Maar neen, de provincie heeft hier geen enkele rol te spelen’

Toch heeft niet alleen Groen bedenkingen bij de internationale ambities van Oost-Vlaanderen. In de provincieraad staat ook de N-VA er kritisch tegenover.

‘Economische missies organiseren is geen kerntaak voor de provincie’, zegt N-VA-fractieleider Tim Moens. Hij zal er na de zomer de Deputatie opnieuw kritisch over ondervragen. ‘Het geld en de energie die erin gestoken worden, staan niet in verhouding tot de output.’

Zijn fractiegenoot Johan Van Duyse heeft de Deputatie er al eens over aan de tand gevoeld. In 2015 vroeg hij om een lijst concrete realisaties. ‘Uit evaluaties blijkt dat de initiatieven van het provinciebestuur sterk worden geapprecieerd door het bedrijfsleven’, luidde het antwoord van Vercamer. Het heeft Van Duyse niet kunnen overtuigen.

‘De provincie heeft hier geen enkele rol te spelen’, vindt hij. ‘Dit leidt tot een totale versnippering. Dat Oost-Vlaanderen internationale contacten onderhoudt met Zeeuws-Vlaanderen of Frans-Vlaanderen, daarvan kan ik het nut inzien. Maar toch niet met Vietnam?’