ArcelorMittal Gent bij grootste vervuilers in Europa
De staalfabriek van ArcelorMittal vanuit de lucht. Foto: Photo News

ArcelorMittal in Gent is de op drie na grootste Europese uitstoter van zware metalen.

De staalfabriek in de Gentse haven was op zichzelf goed voor de 5,8 procent van alle zware metalen die in 2015 in Europa werden uitgestoten. Ook qua fijn stof hoort de fabriek in Gent tot de zwaarste vervuilers van Europa. Hier staat de fabriek op de negende plaats.

Dat blijkt uit het zogenaamde Europese Vervuilersregister (E-PRTR), dat de uitstootgegevens van 35.000 industriële installaties in Europa toegankelijk maakt, aangevuld met gegevens over elektriciteitscentrales. De gegevens werden op een rijtje gezet door het Europees Milieu-Agentschap (EEA). De vervuilendste installaties liggen vooral in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Polen. ArcelorMittal Gent is de enige grote vervuiler in België.

Steenkool

De belangrijkste vervuilers in Europa zijn kolengestookte elektriciteitscentrales. Die kent België sinds dit jaar niet meer. Ook in 2015, het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, werd maar een kleine fractie van de Belgische elektriciteit via de verbranding van steenkool opgewekt. In andere landen is dat anders. Steenkool- en bruinkoolcentrales zoals die van Belchatow (Polen), Drax (Groot-Brittannië), Jänschwalde (Duitsland) en Kozienice (Polen) behoren voor kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide tot de grootste vervuilers van Europa. Wel stelt het EMA vast dat de steenkoolcentrales een steeds minder grote plaats in de energiemix innemen, en dat ze steeds minder vervuilend worden.

Staalproductie

Naast kolencentrales is ook staalproductie een belangrijke vervuilende activiteit. De hoogovens waarmee het staal wordt geproduceerd, worden eveneens met steenkool gestookt. Vandaar dat de ArcelorMittal-fabriek in de top van sommige vervuilingscategorieën voorkomt. Andere kleine landen die een vooruitstrevend milieubeleid voeren, zoals Nederland, Oostenrijk en Denemarken, hebben geen fabrieken die tot de meest vervuilende van Europa behoren.

De zware metalen waarvan de uitstoot in kaart gebracht is, zijn cadmium, lood en kwik. Een staalfabriek in het Duitse Roergebied is overigens nog vervuilender dan ArcelorMittal Gent. Ook fabrieken in Estland, Polen en Slovakije scoren slecht. Voor fijn stof (PM10) heeft ArcelorMittal Gent een aandeel van 1,5 procent. Britse en Estse staalfabrieken zijn op Europees vlak zwaardere boosdoeners.

Leefmilieu

In zijn corporate responsability-rapport legt ArcelorMittal wel de nadruk op de inspanningen die het bedrijf doet voor het leefmilieu. Tien tot vijftien procent van de investeringen gaan naar milieutechnologie. Zo is het energieverbruik de afgelopen 20 jaar met 30 procent gereduceerd. In het rapport geeft ArcelorMittal wel toe dat de fijnstofnormen niet altijd gehaald worden. Een studie van het Vito wees uit dat de fabriek verantwoordelijk is voor 10 procent van het fijn stof dat in de Gentse havenzone wordt gemeten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig