‘Europeanen worden na de Brexit gedegradeerd tot tweederangsburgers in het Verenigd Koninkrijk’
Liberale fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt. Foto: AP

Voorzitters van vijf fracties in het Europees Parlement ondertekenden een brief waarin ze dreigende taal spreken aan het adres van Theresa May. ‘Europese burgers mogen niet gedegradeerd worden tot tweederangsburgers’, zegt Guy Verhofstadt, in de Ochtend op Radio 1. Verhofstadt is de waakhond van het Europees Parlement in de Brexit-gesprekken en de leider van de liberale fractie ALDE in het Europees Parlement.

Vijf fractieleiders in het Europees Parlement vrezen dat de Britse regering te weinig aandacht heeft voor de belangen van de Europese burgers op haar grondgebied. In een open brief aan enkele internationale kranten schrijven ze dat de Britse voorstellen aantonen dat de belangen van de burgers zeker niet op de eerste plaats komen. Door de vaagheid van de Britse voorstellen leven miljoenen Europeanen in onzekerheid.

De fractieleiders zijn ook geschrokken van de veel bureaucratische regels die EU-burgers binnenkort in het Verenigd Koninkrijk moeten volgen. ‘Door het voorstel van Theresa May zullen de Europese burgers in Groot-Brittannië na de Brexit gedegradeerd worden tot tweederangsburgers’, zegt Verhofstadt, die namens het Europees Parlement de Brexit-onderhandelingen volgt . ‘Ze zullen te maken krijgen met bureaucratische bemoeienissen, procedures, en meer papierwerk.’

Dat staat in schril contract met de behandeling die de Europese Unie aan de Britse onderdanen wil geven. In het voorstel van Michel Barnier, de EU-onderhandelaar voor de Brexit, blijven de Britten en de Europese burgers na de Brexit dezelfde rechten hebben als ervoor.

Vaagheid

In de open brief klagen de vijf fractieleiders over de vaagheid van de voorstellen van Theresa May. Zoveel vragen blijven onbeantwoord. Zullen EU-studenten in het academiejaar 2019-2020 meer inschrijvingsgeld moeten betalen? Zullen de diploma’s van EU-dokters erkend worden? Wanneer zal de ‘cut-off date’ voor de Europese inwoners in het VK worden vastgelegd? Die vaagheid leidt tot grote onzekerheid, stellen de fractieleiders.

Eens te meer benadrukken zij dat het Europees Hof van Justitie erover moet waken dat de rechten van de Europese burgers in het VK gewaarborgd zijn. Maar Theresa May wil niet dat dit Europees Hof na de Brexit nog jurisdictie heeft in het Verenigd Koninkrijk. Zij is van mening dat alleen Britse rechtbanken uitspraken mogen doen over kwesties op het Britse grondgebied.

Parlement

In 2019 heeft het Europees Parlement de laatste zeg over de Brexit-deal. ‘We willen vermijden dat de rechten van de burgers verminderen na de Brexit. Het Europees Parlement zal de akkoorden moeten goed- of afkeuren. Dat zullen we niet doen als de rechten worden ingeperkt’, aldus Verhofstadt.

De open brief werd ondertekend door de voorzitters van de christendemocratische (EVP), socialistische (S&D), groene (De Groenen/Vrije Europese Alliantie) en extreemlinkse (GUE/NGL) fracties in het Europees Parlement. De brief is vandaag gepubliceerd bij verschillende Europese media, waaronder NOS, El Pais, Le Soir, The Guardian en La Repubblica.

Interne strijd

Guy Verhofstadt is ongerust over de interne strijd bij de Britse Conservatives over de vraag of hun land voor een harde dan wel zachte Brexit moet gaan. Hij zegt dat het gekibbel in de partij bijdraagt tot de onzekerheid en de stilstand in de Brexit-onderhandelingen.