‘Goed huurvoorstel van Homans, maar het gaat niet vooruit’
Foto: Brecht Van Maele
Gebruik de zomer­vakantie om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. Die oproep lanceert de Vlaamse meerderheid aan minister Liesbeth Homans (N-VA).

Een kinderloos koppel dat samen net iets meer dan 3.000 euro bruto per maand verdient, komt nipt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Blijft over: de privémarkt, waar de prijzen ineens heel wat hoger liggen.

Maar omdat een grote groep rond die inkomensgrens cirkelt en tegelijk met de armoede flirt, kwam Homans op de proppen met een idee uit Frankrijk: geconventioneerd huren. Dat houdt in dat als een privéverhuurder zijn prijzen verlaagt voor die bewuste groep die tussen twee stoelen dreigt te vallen, de overheid tussenbeide komt om het verschil voor die verhuurder te compenseren. Zo  kunnen die bewuste huurders zich alsnog een degelijk appartement of huis permitteren. Maar zowel de meerderheid als de oppositie wacht nog steeds op een concreet plan. Katrien Partyka, Vlaams parlementslid voor CD&V, maant de minister aan om de zomermaanden te benutten om achterstallig wetgevend werk weg te werken. ‘De minister laat op zich wachten’, luidt het bij de meerderheidspartij.

Wachten op initiatief

Bij haar aantreden beloofde Ho­mans op twee sporen te werken. Ten eerste zou ze de huurwetgeving omzetten, waarvoor Vlaanderen verantwoordelijk werd na de zesde staatshervorming. Dat stukje wetgeving regelt de verhouding tussen huurder en verhuurder, en legt beider rechten en plichten vast. Die besprekingen lopen in het parlement, maar CD&V en de N-VA staan lijnrecht tegenover elkaar over de duur van de huurwaarborg: moet die twee of drie maanden bedragen? (zie inzet). Vrijdag beginnen de besprekingen op ministerieel niveau, een clash dreigt.

Maar behalve die oefening beloofde Homans tegelijk ook een beleid op poten te zetten om de huidige wooncrisis in Vlaanderen op korte termijn aan te pakken met extra maatregelen. Eén daarvan is dus dat geconventioneerd huren. 

‘Het is een zeer goed systeem’, erkent An Moerenhout van oppositiepartij Groen. ‘Alleen: noch de meerderheid, noch het middenveld, noch wij zien enige vooruitgang in dit dossier, hoewel de minister altijd beloofde deze maatregel tegelijk te ontwikkelen met het omzetten van de federale huurwetgeving.’ Thijs Smeyers van armoedeorganisatie Caritas bevestigt: ‘Homans pakte met veel bravoure uit met het voorstel. Maar het blijft wachten op enig initiatief. Terwijl de problemen aanzwengelen.’

Vorige week nog bleek dat in 2016 bijna 125.000 mensen op een wachtlijst stonden voor een sociale woning. Een stijging van liefst 20 procent tegenover het jaar voordien. Dat valt deels te verklaren door een administratieve update van de gegevens, maar ook door de vluchtelingencrisis. ‘Ook alleenstaanden en grote gezinnen maken steeds vaker deel uit van die statistieken’, weet Katrien Partyka. ‘Geconventioneerd huren kan die groep meteen helpen’, aldus Moerenhout.

Wat kost het?

In het verwachte voorstel van minister Homans moet staan wie allemaal in aanmerking komt om een beroep te doen op de maatregel, wie mag verhuren en welke kwaliteitsvoorwaarden gelden, en hoe die tussenkomst van Vlaanderen eruit gaat zien: via fiscale voordelen, subsidies of premies? En hoeveel zal dit alles kosten?

Open VLD en CD&V ‘vermoeden’ dat Homans na het reces met haar plannen komt, wat misschien nog net tijd genoeg geeft om deze legis­latuur te landen. Maar gerust zijn de coalitiepartners er niet op.

Het kabinet van Homans bevestigt dat het ‘Vlaamse huurdecreet volgende week wordt besproken in de schoot van de Vlaamse regering’ en zei (gisterenavond opeens) dat geconventioneerd huren alsnog op de agenda staat. Maar dat verbaast het parlement, dat vermoedt dat het alleen om een pricipiële goedkeuring gaat, en geen bespreking van een uitgewerkt model. Want niemand kreeg tot nu toe enige details toegestuurd