De 5 favoriete aandelen van Stefaan De Beukelaer
Stefaan De Beukelaer. Foto: rr

Stefaan De Beukelaer is gedelegeerd bestuurder van de onafhankelijke vermogensbeheerder Accuro. 'Wie onze selectie van een jaar geleden volgde, heeft nu een rendement van 30 procent/.'

De selectie van een jaar geleden waren allemaal aandelen waarin wij voor de lange termijn investeren, maar we toen een extra kans zagen voor een klim op korte termijjn. Wij hebben toen Solvay, Novartis, Bouygues, Montea, RAM Emerging Markets Equity aangeraden. We blijven in deze aandelen voor onze klanten, maar stellen u graag een 5 tal nieuwe beleggingsopportuniteiten voor die nu extra koopwaardig blijven. Maar geheel volgens onze huisstijl adviseren wij deze aandelen toch alleen te kopen voor de lange termijn.

Over de financiële markten zijn wij vandaag nog meer dan vorig jaar realistisch en voorzichtig. Wij zien twee belangrijke risico’s:

1. Hogere rente – Geld is door de centrale banken sinds 2008 zeer goedkoop gemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat aandelen, obligaties en onroerend goed sterk zijn gestegen. De steun van het ruime monetaire beleid valt langzaam maar zeker weg. Na vele jaren van uitzonderlijke maatregelen beginnen de belangrijke centrale banken hun monetaire beleid te verkrappen. De VS loopt voorop en de meeste andere zullen volgen.

2. Economische recessie – Het risico is vrij groot dat het huidige economische herstel niet duurzaam zal zijn. De economie is gestimuleerd met tijdelijke maatregelen maar er zijn te weinig structurele maatregelen doorgevoerd.

Deze risico’s die sterk met elkaar verbonden zijn, kunnen de markten ieder afzonderlijk treffen maar ook tegelijkertijd.

Anticiperen op een daling is in theorie wat elke belegger zou willen doen. Wij weten echter uit ervaring dat het onmogelijk is om dalingen systematisch te vermijden. Wij adviseren om steeds voldoende flexibiliteit, diversificatie en voorzichtigheid in te bouwen zodat de portefeuille robuust is en tegen een stootje kan.

Er is altijd een volgende crisis. Als deze zich aandient, verlies dan niet uw lange termijn doelstellingen uit het oog. Wat meer volatiliteit in de tweede helft van dit jaar of in een van de volgende jaren mag geen invloed hebben op uw sentiment. Elke crisis uit het verleden bleek een opportuniteit terwijl elke toekomstige crisis wordt als een risico gezien.

Wij adviseren om voldoende cash aan te houden zodat toekomstige schokken beter opgevangen kunnen worden. Bovendien biedt cash de mogelijkheid om van dalingen gebruik te maken voor bijkomende aankopen.

Onze selectie is een weerspiegeling van onze voorzichtige houding:

Multinational - Procter&Gamble – K/W 21, dividend 3.5%

Deze Amerikaanse gigant bekend van onder meer Pampers, Gilette en Vicks heeft enkele jaren van stagnerende omzet en winst achter de rug. De koers is de voorbije 3 jaren nauwelijks gestegen en is de waardering gedaald in tegenstelling tot de brede markt en sectorgenoten. De herstructurering van de voorbije jaren waarbij merken en activiteiten zijn afgestoten, heeft de onderneming slagvaardiger gemaakt. Verdere kostenbesparingen kunnen de komende jaren nog voor aanzienlijke margeverbeteringen zorgen. Wij denken dat er ruimte is voor een hogere koers voor deze kwaliteitsonderneming met een relatief laag risico.

België – Colruyt – K/W 18, dividend 2.5%

Colruyt behaalt zijn winst hoofdzakelijk als voedingsdistributeur, terwijl de Colruyt winkels maar 60% van de omzet opleveren. De groep experimenteert actief met nieuwe formats : zoals producten van hoge kwaliteit (Cru), gezonde voeding (Bio-planet) en plaatselijke winkels (Okay). Colruyt heeft een lange traditie van innovatie en is een pionier op het gebied van e-commerce in België met Collect & Go. De groep heeft nu 250 ophaalpunten. Colruyt is van mening dat de distributie via ophaalpunten een meer duurzame oplossing biedt in vergelijking met levering aan huis. Colruyt heeft zijn investeringen nog opgevoerd over de laatste kwartalen. Deze investeringen zullen de groei ondersteunen over de komende 3 jaar. De competitie druk blijft hoog door de aanwezigheid van de harde discounters Aldi en Lidl. Toch heeft Colruyt zijn marktaandeel kunnen optrekken tot bijna 32% over 2016. De economische situatie verbetert bovendien in België. Colruyts winstgevendheid is gedaald als gevolg van de concurrentie en nieuwe activiteiten. De markt anticipeert op verdere dalingen. Wij geloven dat de marge zal stabiliseren over de komende jaren doordat de investeringen in nieuwe formats betere marges opleveren door schaaleffecten. De inflatie trekt ook aan en zorgt voor betere brutomarges voor de hele Retail sector. De consolidatie van Ahold en Delhaize zal geen significant effect hebben op de concurrentiepositie. Colruyt is een kwaliteitsaandeel met een sterke balans en management. Het aandeel heeft een potentieel tot 50 Euro, maar betaalt bovendien een totaal rendement van ongeveer 4% aan dividend en inkoop van eigen aandelen.

Holding – Alba – korting NAV 23%, dividend 2.3%

Alba Financial Corporation (‘Alba’) is een holding maatschappij opgericht in 1986 en genoteerd in Spanje. Het bedrijf maakt deel uit van de March Group van de Spaanse familie March Delgado. Deze familie controleert 65% van het kapitaal. Juan en Carlos March Delgado zetelen ook in de raad van bestuur. De holding bevat een redelijk goed gespreide portefeuille van grotendeels liquide Spaanse aandelen. De grootste posities zijn belegd in Acerinox en ACS uit de cyclische staalsector en de bouw. De Alba holding biedt toegang tot het huidige economisch herstel in Spanje aan nog een aanzienlijke discount tegenover de intrinsieke waarde van de posities. Het economisch herstel heeft zich al een deel doorgezet, maar Spanje komt ook uit een diep dal. De Europese economie doet het aan het begin van 2017 beter dan de VS en dit momentum kan nog even aanhouden onder impuls van het lage rentebeleid van de ECB. De discount kan ook de komende maanden verder dalen omdat de koers van de onderliggende aandelen sterker is gestegen dan de koers van de Alba holding.

Vastgoed – Aedifica – K/W 20, dividend 2.9%

Aedifica is marktleider in België op het gebied van zorgvastgoed voor ouderenzorg. Het bezit 71 projecten in België, maar breidde de laatste jaren ook actief uit naar de buurlanden Nederland en Duitsland met respectievelijk 12 en 21 projecten. Het bedrijf noteert op de beurs als een GVV (gereglementeerde vastgoed vennootschap). Dat houdt in dat de investeerder beschermt wordt door bepaalde vereisten op het gebied van schuldgraad en dividend betaling. De vergrijzing is in West-Europa één van de grootste uitdagingen voor de overheden. Het is ondertussen duidelijk dat de vastgoed component van de zorgverlening door de overheden wordt gescheiden van de zorgcomponent. De overheid concentreert zich op de zorg en creëert bovendien een aantrekkelijk investeringsklimaat voor het zorgvastgoed. De verlaging van de roerende voorheffing voor particuliere investeerders naar 15% is hiervan een voorbeeld. Aedifica slaagt erin om met zijn investeringen nog steeds aantrekkelijke rendementen te halen rond 7%. Dit beschermt de groep tegen onvermijdelijke rentestijgingen. De lange termijn contracten bieden een goed en relatief veilig rendement dat kan dienen als substituut voor vastrentende instrumenten die door de ECB uit de markt zijn geprijsd.

Beleggingsfonds - Vector Navigator

Het wereldwijd aandelenfonds Vector Navigator werd van bij onze oprichting in 2006 opgenomen in de Accuro-fondsenselectie. Na meer dan 11 jaar is het fonds voor ons nog altijd de eerste keuze in de categorie wereldwijde aandelenfondsen. Vector Navigator is erop gericht op een systematische manier ondergewaardeerde aandelen te detecteren. Het fonds heeft in het verleden bewezen snel te kunnen inspelen op irrationele marktschommelingen. Vector heeft sinds zijn oprichting in 2001 vrijwel elk jaar – zowel in stijgende als in dalende markten – een hoger rendement gerealiseerd dan de wereldindex.

De beleggingspolitiek is gebaseerd op een eigen kwantitatief model waarbij een universum van bijna 3000 aandelen systematisch gerangschikt wordt. De aandelen worden gescreend op een veertigtal criteria, zoals waardering, groei, kwaliteit en analisten aanbevelingen. Aandelen met de hoogste score komen in aanmerking om opgenomen te worden in de portefeuille die uit 90 gelijk gewogen aandelen bestaat.

We geloven dat Vector Navigator de komende jaren voor een outperformance kan blijven zorgen. Het model is de jongste jaren steeds beter geworden en wordt continu verfijnd. Het fonds is met €200m activa nog relatief klein, wat een groot voordeel is. De beheerders beleggen zelf in het fonds, waardoor de belangen van beheerders en beleggers gelijk lopen.

Kortom, Vector navigator heeft voor ons een rationeel beleggingsproces met bewezen kwaliteiten en de flexibiliteit om de komende jaren te kunnen excelleren.

Accuro Independent Private Bankers is een onafhankelijke beleggingsonderneming met een innovatieve werkwijze waarbij de belangen van de cliënt en Accuro altijd gelijklopend zijn. Onze portefeuilles en begeleiding zijn steeds maatwerk, afgestemd op uw persoonlijke wensen en omstandigheden van de cliënten.