Raad van State vernietigt milieuvergunning Sportpaleis
Foto: BELGA

De Raad van State heeft het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu van 8 juli 2014 vernietigd. Dat is een tegenvaller voor de uitbreidingsplannen van het Sportpaleis.

Bij het aflopen van de vorige milieuvergunning van NV Antwerps Sportpaleis, wou men van de gelegenheid gebruikmaken om uit te breiden. Met een grondige innovatie plande men onder meer om de capaciteit van het Sportpaleis van 18.400 naar 23.359 zitjes op te voeren. In 2014 besloot minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) daar toestemming voor te geven.

Om de extra auto’s op te vangen, moest de NV wel beloven voldoende parkeerruimte te voorzien ‘terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant’ - niet op de openbare weg, dus. Enkel dan kreeg het de nodige milieuvergunning.

Meteen werd evenwel beroep ingesteld tegen de uitbreidingsplannen, de milieuvergunning en het besluit van de minister. De Raad van State heeft dat beroep nu gevolgd. Men oordeelt ‘dat uit de motivering van de milieuvergunning niet op afdoende wijze blijkt dat de voorwaarde in verband met het opvangen van de parkeerbehoefte wordt nagekomen.’

In de details van het arrest staan verschillende voorbeelden te lezen van parkeerplaatsen die het Sportpaleis voorziet op de openbare weg, bijvoorbeeld ‘ongeveer 900 plaatsen beschikbaar […] aan de R10 (Noordersingel) aan de gebouwen van de federale politie’.

Voor de verdere uitbating is er momenteel geen probleem en geplande events gaan gewoon door. Het Sportpaleis reageert evenwel 'enigszins verrast, maar heeft er vertrouwen in dat haar inzet op het vlak van mobiliteit voldoende overtuigend zal blijken.'