dringend gezocht

Meer beeld nodig op Belgische pagina’s van Wikipedia

C-Mine in Genk, foto gratis te vinden op Wikimedia. michiel hendryckx

Wikimedia wil uw foto’s

Nu er ook in België panoramavrijheid is, wil Wikipedia dringend wat meer Belgisch beeld op zijn pagina’s. Het gemeentehuis van uw dorp, een mooie molen? Opsturen naar Wiki Loves Public Space.

Niet te missen


LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen