Uitvaartsector krijgt flexibele jobs
Foto: getty images/istockphoto

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) heeft zijn Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Begrafenissector voorgesteld. Meer flexibiliteit en een eenvoudigere wetgeving vormen de kern van het plan. Opmerkelijk is de invoering van het statuut van gelegenheidswerknemer.

In ons land zijn er zo’n 522 werkgevers en 4.920 werknemers actief in de uitvaartsector. De personeelsbezetting bij begrafenisondernemers is echter sterk fluctuerend, omdat overlijdens meestal onverwacht komen. Begrafenisondernemers moeten dus snel en flexibel werknemers kunnen inzetten. Dat kan vandaag maar heel moeilijk, wat de sector erg fraudegevoelig maakt.

Flexibele jobs

Het plan bestaat uit tien concrete maatregelen. De belangrijkste daarvan is het invoeren van een statuut van gelegenheidswerknemers. Dergelijk statuut bestaat vandaag in de horeca en de land- en tuinbouw.

‘Vandaag zijn er regels van toepassing die eigenlijk niet werkbaar zijn in de begrafenissector’, zegt De Backer. ‘Vaak presteren die werknemers maar een paar uur werk per dag of zelfs per week. Je kan als begrafenisondernemer onmogelijk werknemers uren lang op voorhand inplannen en roosters uithangen. Daarom stel ik een statuut voor dat meer flexibiliteit aan werkgever en werknemer laat.’

Onder dat statuut kan een werkgever zijn werknemers zonder een vast uurrooster gemakkelijk oproepen. Net zoals in de horeca volstaat een mondelinge overeenkomst. Daar tegenover staat dat de gewerkte uren wel moeten geregistreerd worden in het zogenaamde dag-Dimona systeem. Bedrijven kunnen zelf kiezen hoe ze dat doen: via een elektronisch badge of een applicatie op de smartphone van de werknemer.

Ook inspecties zullen beter en gerichter vanop afstand kunnen gebeuren. ‘Het spreekt voor zich dat inspectiediensten werknemers in deze sector niet even kunnen vragen om het werk neer te leggen om een controle te houden’, aldus De Backer. ‘Door de registratie te vereenvoudigen, is het mogelijk om vanop afstand te controleren of registraties al dan niet gebeurd zijn. Dat betekent respect voor de nabestaanden én de sociale regels. Zo kan alles sereen en toch correct verlopen.’

Schijnzelfstandige

Een andere maatregel is de aanpak van illegale tewerkstelling, zoals buitenlandse arbeidskrachten en schijnzelfstandigen. De Backer kondigt daarvoor gerichte controles aan.

Bovendien zal de sector een ‘professionele partner worden van de sociale partners. Daardoor zullen zij discreet sociale fraude kunnen melden aan de sociale inspectiedienst.'

Tot slot zullen ook akkoorden worden gesloten binnen de Benelux en met andere landen. Zo moeten inspectiediensten grensoverschrijdend kunnen samenwerken in de uitwisseling van gegevens.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in