Vakbonden vragen loonsverhoging voor onderwijspersoneel
Foto: An Nelissen

De onderwijsvakbonden vragen meer loon voor de personeelsleden van het Vlaams onderwijs. Ze hebben dinsdag hun eisen voor een nieuwe cao aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) overhandigd. De bonden zetten in op een koopkrachtverhoging van 2,4 procent. Ze wijzen erop dat de laatste lineaire loonsverhoging al dateert van 2003.

‘Deze Vlaamse regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep’, zeggen de bonden. ‘Dit houdt in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. De onderwijssector moet daarbij minstens gelijke tred houden met de private sector’.

De vakbonden vragen een lineaire loonsverhoging, samen met een verhoging van de eindejaarstoelage en een herstel van het vakantiegeld. Er zijn ook specifieke looneisen voor startende leerkrachten en oudere personeelsleden.

De vraag naar een lineaire loonsverhoging is volgens de bonden ‘legitiem’: de laatste dateert van 2003 (twee procent) en 2001 (één procent). Ze vragen ook dat het vakantiegeld terug op 92 procent wordt gebracht en dat de eindejaarstoelage verhoogd wordt voor alle personeelsleden, ook voor tijdelijke leerkrachten en universiteitspersoneel.

Maximumsalaris

Omdat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken, vragen de bonden ook dat er een nieuwe loonschaal wordt ingevoerd voor oudere leerkrachten. Het onderwijspersoneel bereikt nu het maximumsalaris rond de leeftijd van 50 jaar. Er is dus geen loonevolutie meer voor een periode van 15 jaar en de vakbonden vinden dat personeelsleden zich ook op het einde van hun loopbaan financieel gewaardeerd mogen blijven voelen.

Voor jongere leerkrachten vragen ze het schrappen van de baremieke leeftijd, de gelijke startleeftijd die destijds werd ingevoerd vanwege de legerdienst. Die is in de jaren 90 opgeschort, waardoor de argumenten om de baremieke leeftijd te behouden gedateerd zijn, zeggen de vakbonden.