Overbevolking in gevangenissen neemt af
Foto: Marc Herremans - Mediahuis

De overbevolking in de Belgische gevangenissen bedroeg vorig jaar 9,6 procent. Dat is een sterke daling ten opzicht van 2012, toen er bijna een kwart te veel mensen in de gevangenissen zaten.

Ook ten opzichte van 2015 is er sprake van een daling. Toen bedroeg de overbevolking nog 10,1 procent. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI).

‘De voornaamste redenen hiervoor zijn de uitwerking van de Masterplannen I en II, de opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent waar 264 geïnterneerden gepaste opvang en behandeling krijgen, de verhoogde uitwijzing van gedetineerden zonder verblijfsrecht en de sterke stijging van het elektronisch toezicht’, legt het directoraat-generaal uit in een persbericht.

Vorig jaar hadden de gevangenissen van Dinant, Berkendaal, Namen en Jamioulx de meeste overbevolking, met voor die inrichtingen een gemiddelde overbevolkingsgraad van meer dan 35 procent. Dertien inrichtingen hadden dan weer een gemiddelde bevolking die lager lag dan de theoretische capaciteit. ‘Het is wel mogelijk dat die inrichtingen overbevolking hebben gekend tijdens bepaalde periodes van het jaar of in bepaalde secties’, merkt het gevangeniswezen nog op.

De gemiddelde overbevolkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de gemiddelde bevolking en de gemiddelde capaciteit.

Sinds 2013 gaat ook de gemiddelde dagelijkse bevolking van de gevangenissen in dalende lijn. In 2013 was dat nog een gemiddelde dagelijkse bevolking van 11.644,6 gedetineerden. In 2016 is dat gedaald naar een gemiddelde van 10.618,8. De gevangenisadministratie hanteert het begrip gemiddelde dagelijkse bevolking omdat de gedetineerdenbevolking binnen een gevangenis het hele jaar door verandert.