‘Slechts helft afgestudeerden heeft behaalde universitair diploma echt nodig’

In slechts iets meer dan de helft van de gevallen hebben mensen met een masterdiploma hun behaalde universitair diploma nodig voor de job die ze uitoefenen. Dat blijkt uit een onderzoek door de Dienst Onderwijsbeleid van de Leuvense universiteit bij 1.479 masterstudenten die in 2015 afstudeerden aan de KU Leuven.

De studie werd één jaar na afstuderen uitgevoerd. De resultaten staan te lezen in de Leuvense Campuskrant.

Eén jaar na het afstuderen was 93,1 procent van de bevraagden aan het werk en 3,8 procent op zoek naar een job. 83 procent van wie aan het werk was, had de job binnen de drie maanden gevonden. Negen op de tien van de werkenden was voltijds aan de slag. Net iets meer dan de helft werkte in de particuliere sector (51 procent) en 32 procent bij de overheid. De overigen waren aan de slag in de gezondheids-, welzijns- en sociaal-culturele sector (13 procent) of elders (4 procent).

Voor slechts 53 procent van de werkende afgestudeerden was het behaalde masterdiploma noodzakelijk om de job te bemachtigen. Bij 16 procent was eender welk universitair diploma noodzakelijk. Bij 18 procent was het bezit ervan ‘wenselijk’. Voor 12 procent was het universitair diploma niet nodig voor de uitoefening van de job.