‘De vluchtelingenroute in de woestijn dodelijker dan de zee’
Foto: BELGAIMAGE

De route door de woestijn in het zuiden van Libië wordt steeds gevaarlijker. Volgens Vincent Cochetel, de VN-gezant voor de Libiëroute, zijn er dit jaar ‘waarschijnlijk al meer mensen gestorven in de Sahel dan op zee’.

De tocht over de Middellandse Zee, van Libië naar Italië, is een van de dodelijkste migratieroutes ter wereld. Sinds begin dit jaar zijn er al meer dan 2.000 mensen verdronken. Hoewel er al meer dan 80.000 migranten Europa hebben bereikt vanuit Libië, blijkt het onmogelijk om iedereen te redden. Het aantal doden op zee neemt toe.

Maar ondertussen speelt zich in het zuiden van Libië een tweede drama af. Vincent Cochetel, de speciale VN-gezant van de Verenigde Naties, gaat ervan uit dat er meer mensen sterven in de woestijn, op weg naar Libië. Grote groepen migranten in jeeps verdwalen en worden nooit gevonden.

Weinig water en benzine

‘De vluchtelingenroute in de woestijn dodelijker dan de zee’
Het is moeilijk om verdwaalde jeeps te vinden in een gebied van honderden vierkante kilometers woestijn. Foto: AFP

Hoewel er bijna geen officiële cijfers zijn over het aantal doden – de International Organisation for Migration heeft dit jaar 60 doden gevonden en 600 mensen in nood gered – zijn er aanwijzingen dat de route snel dodelijker wordt. De traditionele routes vanuit Niger en Soedan worden afgesneden met hulp van de Europese Unie, maar het aantal migranten neemt niet af.

Doordat de controle toeneemt en migranten bang zijn om teruggestuurd te worden, wagen ze zich op gevaarlijke nieuwe routes. Ze hebben minder water en benzine bij zich. Ver weg van de weinige steden in het gebied wordt hun noodoproep zelden gehoord en niet alle delen van de woestijn zijn toegankelijk voor jeeps. Het gaat over een uitgestrekt gebied van honderden vierkante kilometers waarin een verdwaalde jeep zelden wordt teruggevonden.

Zoekoperaties in de woestijn

‘De focus op grensbewaking leidt tot hogere kosten en toegenomen kwetsbaarheid van migranten’, zegt ook Eugenio Ambrosi, de voorzitter van het regionaal bureau van de IOM in Brussel. ‘We zijn verwikkeld in complexe zoekoperaties in de woestijn en slagen erin honderden mensen te redden, maar alleen God weet hoeveel er sterven.’

In interviews met journalisten en onderzoekers vertellen migranten dat ze familieleden hebben verloren in de woestijn en er nooit meer iets van gehoord hebben. Doordat Libië verscheurd wordt door burgeroorlog is het moeilijk voor internationale humanitaire organisaties om ter plaatse hulp te bieden en het aantal doden in kaart te brengen.