N-VA schiet met scherp op Peeters
Foto: isopix
N-VA is geen voorstander van het voorstel van Minister Peeters om de mystery calls toch door te voeren. Open VLD ziet er geen graten in, maar stelt een aantal garanties voor.

Kamerlid voor N-VA Wim Van der Donckt zegt dat het voorstel van Peeters haaks staat op de resolutie die de meerderheidspartijen eerder al goedkeurden. ‘In de resolutie is er helemaal geen sprake van de invoering van anonieme praktijktesten of zogenaamde mystery calls. Tevens heeft de sociale inspectie nu reeds alle middelen in handen om aan de hand van een concrete klacht inzake discriminatie op te treden. We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?’

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt dinsdag aan dat hij de mystery calls wil doordrukken. Hij vindt dat de sociale partners voldoende tijd hebben gehad en wil het dossier voor de zomer op de regeringstafel leggen.

N-VA wil de sociale partners de kans geven om sociale akkoorden over anti-discriminatie en zelfregulering af te sluiten. Indien dat niet lukt, dient de politiek volgens N-VA uiteindelijk wel haar verantwoordelijkheid te nemen.

Open VLD wil garanties

Coalitiepartner Open VLD is bereid om binnen de regering over de mystery calls tegen discriminatie te praten, weliswaar met voldoende garanties. Ze willen dat er wordt gesproken over de versoepeling van de proefperiode en over de startersbanen, volgens Kamerlid Vincent Van Quickenborne ‘twee methodes om jongeren, en zeker nieuwe Belgen, meer kansen te geven op de arbeidsmarkt’.

‘Het geheel moet worden besproken in de regering’, luidt het. ‘We begrijpen dat het geduld van minister Peeters op is, maar dat geldt voor die twee dossiers ook.’ Beide maatregelen kunnen volgens Van Quickenborne jongeren meer kansen geven door een versoepeling van de arbeidsmarkt. ‘Een werkgever die niet tevreden is over een werknemer, moet nu te lang wachten om dat contract op te zeggen’, voert het Kamerlid als voorbeeld aan.

Vakbonden en werkgevers

De christelijke vakbond ACV is voorstander van het voorstel van Peeters. 'Zelfregulering en mooie woorden werken niet, dat is ondertussen meer dan duidelijk. We moeten de enorme discriminatieproblemen op andere manieren gaan aanpakken', zegt de vakbond, die tegelijk pleit voor bijkomende maatregelen.

De werkgeversorganisaties hadden deze week een afspraak gemaakt bij Peeters om hun gezamenlijk actieplan tegen discriminatie te overhandigen. 'We betreuren dat Peeters vandaag dit soort communicatie voert en daarbij kennelijk niet heeft willen wachten op de overhandiging van het actieplan tegen discriminatie van de werkgevers', klinkt het bij Unizo.

Ook ondernemersorganisatie NSZ is niet tevreden. 'Aanwerven is geen spelletje', reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. 'Een werkgever kiest voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats, ongeacht achtergrond, leeftijd, geslacht en zo meer.' Volgens NSZ zijn mystery calls 'een uiterst bedenkelijke praktijk die eenzijdig de werkgevers viseert'.