De Lijn heeft geen recht op taxshift, Waalse tegenhanger wel
Foto: Belga
Terwijl vakbonden staken voor meer loon, loopt De Lijn jaarlijks een besparing van 18 miljoen euro mis. ‘Dit speelt geweldig in ons nadeel.’

Terwijl De Lijn elke euro twee keer moet omdraaien en de vakbonden drie dagen lang staakten uit onvrede met het loonbeleid, ziet de openbaarvervoersmaatschappij een loonlastverlaging van 18 miljoen euro per jaar aan zich voorbijgaan. Niet alleen TEC, haar Waalse tegenhanger, maar ook de private sector geniet die wél.

De verklaring ligt in de toepassing van de federale taxshift, die twee jaar geleden werd goedgekeurd. Die voorziet in een daling van de bijdrage die bedrijven aan de sociale zekerheid moeten betalen van 33 naar maar 25 procent. Cruciale voorwaarde om dat te kunnen genieten, is dat het bedrijf in kwestie volledig onder de private regeling voor de RSZ valt. En dat gaat niet op voor De Lijn.
‘Bij onze oprichting is ervoor gekozen om de bijdragen met betrekking tot arbeids- ongevallen in het stelsel voor overheidspersoneel onder te brengen’, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

De gevolgen zijn verstrekkend. ‘Om historische redenen lopen wij dus een jaarlijkse, structurele lastenverlaging van 18 miljoen euro mis. Dat is goed voor twee volledige jaren van besparingen die wij moeten doorvoeren. Dat de TEC en de privésector  die lastenverlaging wél genieten, is niet alleen onbillijk, maar speelt vooral geweldig in ons nadeel.’

In 2020 loopt het beheerscontract tussen De Lijn en de Vlaamse regering af. Op dat moment wacht een onvermijdelijke toetsing aan de privésector. ‘Dit zadelt De Lijn op met een concurrentienadeel dat je met besparingen nooit kan overwinnen’, zegt Joris Vandenbroucke, SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement. ‘18 miljoen is een enorm bedrag. Intussen moet De Lijn besparingen slikken die de werkdruk voor chauffeurs de hoogte injagen en hen daarnaast geen enkel perspectief bieden inzake werkzekerheid of loon.’

De gevolgen lieten zich de jongste dagen voelen, met de stakingsactie. ‘Als wij over dat extra geld zouden beschikken, gaf ons dat veel  meer marge in de onderhandelingen met ons personeel’, zegt Kesteloot.
De sleutel ligt in handen van federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). Zij kan de nodige aanpassingen doorvoeren in de wetgeving rond arbeidsongevallen. ‘Tot dusver vangen we bot’, zegt Kesteloot.
Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kaartte de zaak al aan bij De Block. Haar kabinet kon gisteren geen commentaar geven.