Volgens PS-voorzitter Elio Di Rupo is de PS de enige grote partij die radicale voorstellen doet voor een goed bestuur. Dat heeft hij gezegd op een speciaal partijcongres naar aanleiding van de verschillende schandalen die zijn partij teisteren.

Op een statutair congres van de Parti Socialiste (PS) in Henegouwen heeft partijvoorzitter Elio Di Rupo zondag opgeroepen tot eenheid binnen de partij. De PS ligt zwaar onder vuur door de affaires in Luik en Brussel.  

Door de schandalen bij de Luikse intercommunale Publifin en bij de organisatie voor daklozenopvang Samusocial in Brussel moest de PS een versnelling hoger schakelen in het uitwerken van regels rond het cumuleren van mandaten. De verschillende grote federaties van de partij zaten echter niet op dezelfde lijn. De federatie in Charleroi wou een volledig cumulverbod, de federatie van Luik wou cumuleren wel nog toelaten, al moesten de verloningen zwaar worden afgetopt.

De militanten keurden uiteindelijk een regeling goed waarbij parlementsleden wel nog burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter van een kleine gemeente (tot 50.000 inwoners) mogen zijn, als ze voor dat mandaat niet vergoed worden. Burgemeesters, schepenen of gedeputeerden moeten hun afgeleide mandaten, bijvoorbeeld in intercommunales, ook gratis uitoefenen. En de inkomsten uit mandaten bij organisaties die met belastinggeld worden gefinancierd, mogen nooit groter zijn dan het loon van een parlementslid.

'Haat van onze tegenstanders zal ons niet klein krijgen'

‘CDH heeft geprofiteerd van het klimaat om ons in de minderheid te duwen’, haalde Di Rupo in zijn toespraak uit naar zijn CDH-collega Benoît Lutgen. Volgens Di Rupo pleegde die verraad met zijn beslissing om in Wallonië en Brussel niet langer met de PS te willen regeren. ‘Het is niet de haat van onze tegenstanders die ons klein zal krijgen.’

Di Rupo waarschuwde verder dat de rechten en de verworvenheden van de werkende klasse zullen vernield worden zonder de PS. De beschuldigingen van zijn politieke tegenstanders aan het adres van zijn partij schildert de ex-premier af als ‘halve waarheden’ en ‘ondraaglijke beschuldigingen’. ‘Als ik al die beschuldigingen zie, dan vertienvoudigt mijn energie alleen maar.’

Volgens Di Rupo is de PS de enige grote partij die radicale voorstellen voor goed bestuur doet, maar ‘onze familie is vervuild door het gedrag van enkelen. Eerlijk, dat doet ons pijn’. De PS heeft volgens Di Rupo krachtig gereageerd, onder meer door het ontslag van voormalig Brussels OCMW-voorzitster Pascale Peraïta en het opstappen van voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur.

Di Rupo kondigt aan dat het partijbureau van de PS tegen 23 augustus concrete hervormingsvoorstellen zal doen. In september volgt daarover een partijcongres.

De onheilsberichten over het einde van de PS begrijpt Di Rupo niet. ‘De PS is een soliede partij’, aldus Di Rupo. ‘Wij bestaan , al sinds 1885. Al meer dan 130 jaar zetten wij ons in voor een rechtvaardigere wereld. In deze moeilijke tijden moeten kameraadschap en broederlijkheid ons ertoe aanzetten het hoofd niet te laten hangen. Het socialisme zal nooit ten onder gaan.’

Waals minister-president Paul Magnette, de sterke man van de PS in Chareroi, voelt zich niet in het hoek gezet nu het totale cumulverbod dat hij en zijn federatie wilden invoeren het nipt niet heeft gehaald. 'De strijd is moeilijk, maar de trein is vertrokken', zei Magnette achteraf. Hijzelf heeft nog niet gekozen of hij effectief burgemeester van Charleroi wordt. Zijn job als minister-president is onzeker, nu het cdH de stekker uit de Waalse regering trok.