Vier op de tien vluchtelingen aan het werk
Foto: FRED DEBROCK

Bijna de helft van de vluchtelingen die zich de afgelopen twee jaar bij de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB registreerde, heeft werk gevonden. Dat meldt De Tijd.

Voor het eerst sinds de vluchtelingenpiek in 2015, toen 45.000 mensen zich aanmeldden als asielzoeker, heeft de VDAB zicht op hoe de begeleiding van de nieuwkomers naar werk verloopt. De VDAB houdt daar geen aparte statistieken over bij. De beschikbare data slaan op de bredere groep anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Tussen januari 2015 en april 2017 zijn onder die categorie bijna 20.000 mensen ingeschreven bij de VDAB. De overgrote meerderheid van hen is vluchteling.

Opmerkelijk is dat ook Zweden (27% vond werk na twee jaar) en Duitsland (38%) slechter of niet beter doen, twee landen die op het vlak van de arbeidsmarkt normaal veel beter scoren.

Vlaanderen scoort opvallend beter dan Wallonië. Bij de Waalse VDAB-tegenhanger Forem hebben zich in 2015 en 2016 in totaal 7.258 nieuwkomers geregistreerd. Van hen vond intussen 20 procent werk.

Bij de cijfers hoort een kanttekening. Het percentage valt veel magerder uit als de werkende vluchtelingen afgezet worden tegen de totale groep vluchtelingen op beroepsactieve leeftijd. Die groep is niet bekend omdat er onvoldoende betrouwbare gegevens zijn.