Fietsers krijgen weer strook om gewestwegen te kruisen
Themabeeld Foto: belga

Na protest van fietsend Vlaanderen komen de verdwenen oversteekplaatsen op de gewestwegen terug. In een speciaal aangepaste vorm, los van het verkeersreglement.

De ‘schande van de uitgewiste oversteekplaatsen’ is zelf uitgewist. Daar ziet het toch naar uit nu de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), een oplossing heeft aangekondigd. Hij deed dat in een antwoord op een parlementaire vraag van Lorin Parys (N-VA).

Fietsoversteekplaatsen zullen systematisch aangeduid worden door middel van een fietslogo bij het begin van de oversteek, gekoppeld aan een onderbroken ‘verbindingsmarkering’ naar de overkant (zie grafiek).

Fietsers krijgen weer strook om gewestwegen te kruisen
Nieuwe fietsmarkeringen bij oversteekplaatsen voor fietsers. Foto: De Standaard

Het Agentschap Wegen en Verkeer had na een dienstorder uit 2014 markeringen op oversteekplaatsen voor fietsers op gewestwegen verwijderd. Voor het agentschap bestond er te veel verwarring. Op een fietsoversteekplaats (aangeduid met blokken) hebben fietsers geen voorrang. Op een kruisend fietspad (aangeduid met strepen) dan weer wel. Bovendien liggen de oversteekplaatsen vaak naast zebrapaden, waarop voetgangers wél voorrang hebben. Fietsers met hun tweewieler aan de hand overigens ook. Inderdaad, verwarring troef.

Maar de fietsers ervaarden de maatregel anders. Zij vonden dat ze geen enkele bescherming meer genoten en dat automobilisten bovendien niet meer wisten waar ze fietsers konden verwachten.

Zodra de eerste markeringen werden weggehaald, regende het klachten, meestal bij de gemeenten, hoewel zij de gewestwegen niet beheren. ‘De redenering van het AWV hield juridisch wel steek maar dat betekent niet dat hun oplossing goed was voor de verkeersveiligheid’, oordeelt Wout Baert van het Kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen.

Lorin Parys vond dat fietsers ‘elke vorm van aanwijzing kwijt waren. Zeker voor kinderen is dat problematisch.’ Op sommige plaatsen werden de blokmarkeringen vervangen door rode fietssuggestiestroken. Dat kwam volgens Parys de eenvormigheid en de ‘leesbaarheid’ van de weg niet ten goede.

Fietsberaad drong aan op een oplossing. Een werkgroep met onder andere de wegbeheerders (zowel het gewest als de steden en gemeenten) en de Fietsersbond boog zich over de kwestie. Daar is een consensus bereikt. De nieuwe strook heeft weliswaar geen juridische dekking in het verkeersreglement, maar ze moet alvast de zichtbaarheid van de fietsers verhogen. Die moeten er sowieso rekening mee houden dat ze geen voorrang hebben.

Het AWV zal de nieuwe regeling in een dienstorder gieten. ‘Wij hopen dat de lokale wegbeheerders dezelfde aanpak overnemen. Dat zou alvast de eenvormigheid ten goede komen,’ aldus Wout Baert.

De Fietsersbond vindt deze oplossing goed. ‘We zijn alleszins blij dat er weer markeringen komen’, reageert woordvoerder Roel De Cleen. ‘Maar het mag voor ons nog verder gaan. Wij pleiten voor meer lichtenregelingen met een drukknop zodat fietsers snel groen krijgen en voor meer voorrang voor fietsers op oversteekplaatsen.’

Fietsberaad is gewonnen voor een verdere vereenvoudiging. ‘Ideaal houden we twee mogelijkheden over: oversteekplaatsen met en andere zonder voorrang.’ aldus Wout Baert.