Opgelet, uw hond of uw kat is een bron van resistente bacteriën
Foto: Getty Images/iStockphoto

Belgische honden en katten krijgen steeds meer antibiotica toegediend. Dat werkt antibioticaresistentie in de hand. Niet ongevaarlijk voor baasjes. Want bij intensief contact - bijvoorbeeld als het dier uw gezicht aflikt of in uw bed ligt - kunnen de resistente bacteriën overgaan op de mens.

Patiënten moeten minder antibiotica slikken, veehouders moeten hun runderen en varkens minder antibiotica geven – de overheid blijft erop hameren om de opmars van antibioticaresistente bacteriën tegen te houden. Eén groep antibioticagebruikers bleef lang buiten beeld bij campagnes tegen buitensporig antibioticagebruik, maar net daar blijkt nu het gebruik in stijgende lijn te zitten: bij de honden en de katten. Dat is niet zonder risico voor ons, mensen. Door intensief contact dreigen resistente bacteriën over te gaan op de baasjes.

Uit een rapport van Amcra, het Belgische kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren blijkt dat vorig jaar de honden en katten in ons land alles samen 2.213 kilo antibiotica kregen. Dat is een stijging van 3 procent op twee jaar tijd. Een behoorlijk en groeiend deel van de toegediende middelen zijn breedspectrumantibiotica. Die mikken breed, dus op allerlei soorten bacteriën. Overmatig gebruik lokt resistentie van bacteriën uit, wat bij breedspectrumantibiotica dus extra risicovol is. Als antibiotica voor mens of dier noodzakelijk zijn en toch moeten worden voorgeschreven, zijn het best géén breedspectrumantibiotica.

Opgelet, uw hond of uw kat is een bron van resistente bacteriën
Foto: Getty Images

‘Bij gezelschapsdieren is het risico groot dat resistente bacteriën door direct contact worden overgedragen op mensen’, zegt Jeroen Dewulf, voorzitter van Amcra en professor aan de UGent. ‘We eten honden en katten niet op. Maar honden likken bijvoorbeeld vaak het gezicht van de gezinsleden af.’

‘In een onderzoek hebben we duizend mensen met een hond gevraagd hoe intensief hun contact is met hun hond. Meer dan 70 procent zei dat de hond wel eens het gezicht aflikt. Bij 20 procent slaapt de hond regelmatig in bed. De kans op overdracht van resistente bacteriën is dus reëel.’

Dewulf roept de dierenartsen van kleine huisdieren op om zuiniger om te springen met antibiotica. ‘We hebben het gevoel dat dierenartsen voor gezelschapsdieren nog te vaak denken dat overmatig gebruik van antibiotica alleen het verhaal van veehouders is en niet van hen.’

In de veesector daalt het antibioticagebruik dankzij sensibilisering overigens wel. Sinds 2011 gaat het zelfs om een daling van 20 procent. Om tegen 2020 het gebruik met 50 procent ten opzichte van 2011 te doen dalen (de officiële doelstelling), zullen de dierenartsen en veehouders nog een tandje moeten bijsteken.