‘Tonnen talent nieuwkomers verspild’
Elisabeth Meuleman (Groen) vraagt een snelle bijsturing van het onthaalonderwijs. Foto: BELGA

‘Anderstalige nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs’, zegt Groen in een reactie op een rapport over het falende onthaalonderwijs. ‘Zonder koerswijziging blijven we tonnen talent verspillen’, zegt Elisabeth Meuleman.

De conclusies van het rapport over het Vlaamse onthaalonderwijs OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) zijn niet positief. Anderstalige nieuwkomers blijven vaker zitten en komen via de schoolwaterval vooral terecht in richtingen als verzorging, voeding en basismechanica. Er is dringend bijsturing nodig, zegt Groen. ‘Het onthaalonderwijs is nog te veel een eiland in het Vlaamse onderwijs. Er moet meer geïntegreerd onthaalonderwijs komen, waarbij de anderstalige nieuwkomers zo snel als mogelijk participeren aan het reguliere onderwijs’, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. ‘Ook nascholing voor leerkrachten en een betere psychosociale begeleiding voor de leerlingen zijn absoluut noodzakelijk.’

Groen vindt onder meer de doorstroming vanuit het OKAN problematisch. ‘De studiekeuze en het studieadvies worden nog te vaak bepaald door het bereikte taalniveau, niet door de mogelijkheden of interesses’, zegt Meuleman. ‘De OKAN-opleiding focust te eenzijdig op formele taalverwerving van het Nederlands. Daardoor wordt de overgang naar bijvoorbeeld het ASO wel erg moeilijk.’ In het rapport wordt onderstreept dat OKAN-begeleiders en leerkrachten zich enorm inspannen. Toch belanden veel jongeren via het systeem in een opleiding die niet aansluit bij hun talenten of interesses. Daardoor wordt het watervaleffect versterkt. Meuleman pleit daarom voor meer informele taalverwerving en ook onderwijs in een andere taal dan het Nederlands. ‘Maar ook voor flexibele en individuele leertrajecten in het regulier onderwijs.’

Het rapport wordt vanochtend besproken in het Vlaams parlement. Meuleman wil een snelle bijsturing. ‘Het OKAN-onderwijs zoals het nu functioneert zal de ongelijkheid en segregatie in ons onderwijs helaas alleen nog maar versterken. Ondanks fantastisch werk van vele leerkrachten en scholen scoort ons onderwijs slecht op gelijke onderwijskansen en sociale mobiliteit. Jongeren met een migratieachtergrond doen het een pak minder goed op school. Bij de allerzwakste leerlingen zoals die uit de OKAN-klasjes zien we dit nog meer. Geef deze jongeren meer tijd om te groeien.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig