Voorzitter Kazachgate-commissie loopt boos weg
Foto: Photo News

Dirk Van der Maelen (SP.A) is vanmiddag weggelopen van zijn voorzittersstoel in de Kazachgate-commissie na een zoveelste ruzie met de meerderheid over de agenda van de commissie.

Van der Maelen en de oppositie vinden dat de meerderheidspartijen al een tijd niet echt meer geïnteresseerd zijn in het inhoudelijke werk van de commissie.

Maar dat ze er integendeel alles doen om de commissie zo snel mogelijk af te sluiten. Op die manier proberen ze -aldus de oppositie- mogelijke politieke schade door de Kazachgate-affaire te beperken.

De wet op de verruimde minnelijke schikking werd in 2011 snel-snel door het parlement werd gejaagd . De voorbij weken bleek in de commissie dat vooral de MR en CD&V de drijvende krachten waren voor de wet op de verruimde minnelijke schikking.

Vandaag getuigde de Brusselse advocaat-generaal Patrick De Wolf in de commissie. De Wolf is de architect van de omstreden verruimde minnelijke schikking waarvan de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev en co in 2011 konden profiteren.

De Wolf gaf een nota van 137 pagina’s af aan de commissieleden en gaf een uiteenzetting die ruim twee uur duurde.

De zitting van de commissie moest echter noodgedwongen eindigen om 14 u omdat er ook een plenaire vergadering was in het parlement.

Vakantie

De commissieleden van de oppositie – en alleen zij – hadden vragen voor De Wolf en al snel bleek dat die een aantal zaken moest opzoeken om te kunnen antwoorden. Commissievoorzitter Van der Maelen stelde voor om De Wolf tijd te gunnen zijn antwoorden voor te bereiden en de commissieleden ook tijd te geven om de nota van 137 pagina’s te lezen. Hij stelde voor om morgen -donderdag- tijdens de wekelijkse agendavergadering een datum te bepalen voor een nieuw verhoor. Maar dat zag de meerderheid niet zitten. Na een korte discussie stapte Dirk Van der Maelen op.

De plaatsvervangende voorzitter Sophie De Wit (N-VA) en de meerderheid beslisten dat De Wolf morgen in de namiddag al moet terugkomen.

De meerderheid wil absoluut niet dat de commissie nog voorwerkt na de vakantie en wil dat haar werkzaamheden stopt voor 21 juli.

Dat betekent onder anderen dat de ondervraging van de 10 bevoegde ministers en staatssecretarissen er vanaf 7 juli in nauwelijks drie zittingen moet worden doorgejaagd.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig